Uutiset

Valvira vaatii selvityksiä jälkitarkastuskäytännöistä

Kanta-Hämeen keskussairaalan on tarkennettava jälkitarkastuskäytännöistä antamiaan ohjeita. Valvira vaatii kaikilta sairaanhoitopiireiltä selvitykset jälkitarkastusten käytännöistä maaliskuun loppuun mennessä.

– Kaikkiin sairaanhoitopiireihin lähtee lähiaikoina kirje. Selvitykset on tehtävä koko maassa, vahvistaa Valviran valvontaosaston johtaja Tarja Holi.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa silmäpoliklinikan potilaita on ohjeistettu laittomasti hakeutumaan jälkitarkastukseen yksityiselle silmälääkärille. Silmäpoliklinikan ohjeissa ei ole kerrottu, että potilaalla on oikeus päästä jälkitarkastukseen myös sairaalaan.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Järvinen kertoi lauantain Hämeen Sanomissa, että keskussairaalan kaihipotilas kyllä pääsee halutessaan jälkitarkastukseen julkisellakin puolella. Jälkitarkastus joko tehdään sairaalassa tai siihen annetaan maksusitoumus. Järvisen mukaan silmälääkärien yksityisvastaanotoille potilaita ohjataan sairaalan pitkien jonojen takia.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira selvittää kevään aikana jälkitarkastuskäytäntöjä eri sairaanhoitopiireissä, ja ohjaa niitä toimimaan säännösten mukaisesti. Eduskunnan oikeusasiamies saa selvityksen toimenpiteistä toukokuun loppuun mennessä.


Laki velvoittaa sairaanhoitopiirejä

Oikeusasiamiehen ohjeiden mukaan jälkitarkastukset on hoidettava julkisen terveydenhuollon kustannusvastuulla. Jälkitarkastusta ei siis saa maksattaa potilaalla, vaan jälkitarkastus on järjestettävä sairaalan omana toimintana tai potilaalle on annettava maksusitoumus.

Valvira patistaa sairaanhoitopiirejä muistamaan, että laki velvoittaa järjestämään jälkitarkastukset julkisen terveydenhuollon kustannusvastuulla.

Jos julkinen terveydenhuolto ei itse voi tehdä jälkitarkastusta, palvelu on hankittava joko muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta. Valvira muistuttaa, että potilaan kukkarosta rahaa saa mennä yksityispuolella tehdyssä tarkastuksessa vain saman verran kuin julkisessa terveydenhuollossa.

Potilas voi halutessaan mennä esimerkiksi kaihileikkauksen jälkitarkastukseen yksityiselle silmälääkärille omalla kustannuksellaan. Sairaalan on kuitenkin kerrottava potilaalle, että jälkitarkastukseen pääsee myös sairaalassa.


Eri käytäntöjä eri puolella maata

Oikeusasiamies totesi tammikuussa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirien Hyks silmätautien poliklinikan ja Jorvin sairaalan menetelleen lainvastaisesti ohjatessaan potilaita leikkauksen jälkitarkastukseen yksityiselle puolelle potilaan omalla kustannuksella.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin on selvitettävä maaliskuun loppuun mennessä, miten sen lainvastaisesta menettelystä aiheutuneet kustannukset voitaisiin hyvittää potilaalle.

Valvira on jo selvittänyt oikeusasiamiehelle, että jälkitarkastuskäytännöt vaihtelevat eri puolilla Suomea. Vaihtelevan käytännön takia yhdenvertainen oikeus tarpeellisiin jälkitarkastuksiin julkisessa terveydenhuollossa ei tällä hetkellä toteudu. (HäSa)

Mainos