Uutiset

Vammaisten kuljetuspalvelu toimii melko hyvin Aluetaksinkin kautta

Hämeenlinnan seudun vammaispalvelukuljetuksien käyttäjät ovat pääosin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Tämä selviää tuoreesta asiakaskyselystä. Asiakkaiden mielestä taksipalvelut ovat yleisesti ottaen sujuvia ja miellyttäviä, ja he saavat taksinkuljettajilta riittävästi apua.

Kolme neljästä vastanneesta kokee taksiautojen saatavuuden nykyisin hyväksi, kun neljäsosa arvioi sen vain kohtalaisen hyväksi tai heikoksi. Ongelmia esiintyy lähinnä invataksien saatavuudessa. Janakkalalaiset ja lammilaiset ovat hieman muita tyytymättömämpiä ja hattulalaiset muita tyytyväisempiä taksien saatavuuteen.

Vuoden 2010 maaliskuussa kuljetuspalveluiden tilaamisessa siirryttiin järjestelmään, jossa kuljetuspalveluiden asiakkaiden tulee tilata taksimatkansa Aluetaksin tilausnumeron kautta.

Välityspalvelua käyttävistä asiakkaista 30 prosenttia kokee, että taksin saatavuus on huonontunut vuoden aikana, kun taas 20 prosenttia kokee taksin saatavuuden parantuneen.

Kyselyyn vastasi 276 vammaiskuljetuksien käyttäjää. (HäSa)

Päivän lehti

19.1.2020