fbpx
Uutiset

Vangit haluavat oppia arjen taitoja

Vangit haluaisivat opiskella arkielämän taitoja ruuanlaitosta atk:n käyttöön ja saada kielikoulutusta. Ammattikoulutusta vangit toivovat eniten rakennus-, metalli- ja kiinteistöalalle.

Opetushallitus on selvityttänyt vankilaopetuksen nykytilaa vangeille, vankiloiden henkilökunnalle ja opetusta antaville tahoille tehdyllä kyselytutkimuksella. Sen mukaan suuria muutoksia koulutustarjontaan tai kysyntään ei ole tullut edellisen, vuonna 2005 valmistuneen tutkimuksen jälkeen.

Vankilaopetusta tarjoavat oppilaitokset ja vankilaviranomaiset etsivät parhaillaan keinoja opetuksen kehittämiseksi Janakkalan Kiipulassa järjestettävässä kahden päivän seminaarissa.


Naisille kehnosti koulutusta

Vankiloissa on tarjolla eniten ammatillista opetusta ja toiseksi eniten perusopetusta. Vähiten on koulutusta maahanmuuttajille sekä luku- ja kirjoitustaidon opetusta.

Aktiivisinta koulutus on Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueilla ja vähäisintä Länsi-suomessa. Etelä-Suomessa on tarjolla eniten yleissivistävää opetusta, mutta vähän ammattiopetusta.

Koulutusta on parhaiten tarjolla miehille ja nuorille, huonoimmin naisille ja maahanmuuttajille.

Puolet kyselyyn vastanneista vangeista pitää koulutusmahdollisuuksia hyvinä tai kohtalaisina.

Vangit pitävät omaa aktiivisuutta ja motivoituneisuutta tärkeimpinä koulutukseen vaikuttavina asioina. Vankeja motivoivat eniten halu tehdä jotakin järkevää tuomion aikana sekä halu oppia uusia taitoja voidakseen elää parempaa elämää vapautumisen jälkeen.

Tärkein syy vankien opiskelemattomuuteen on sopivan koulutuksen puute tai niin lyhyt tuomio, ettei sen aikana ehdi opiskella. Vähiten opiskelemattomuuteen vaikutti vankien mukaan henkilökunnan kielteinen asenne opiskeluun.

Kenties tärkein vankilaopetukseen vaikuttavista ongelmista on erityisrahoituksen puute. Opetusmäärärahaa ei ole, vaan opetus on rahoitettava koulutuksen järjestäjien aloituspaikkojen ja opiskelijamäärien mukaan. Oppilaitokset päättävät itse rahoituksen käyttämisestä.


Yhteistyössä parantamisen varaa

Koulutusta järjestävien oppilaitosten ja vankiloiden henkilökunnan näkemykset näiden tahojen keskinäisestä yhteistyöstä poikkeaa kovasti toisistaan. Osapuolten mielestä yhteistyötä tehdään aivan erilaisissa asioissa, vaikka yhteistyötä tehdään paljon.

Myös yhteistyö opetusta tarjoavien oppilaitosten kesken on aika vähäistä, 54 prosenttia vastanneista oppilaitoksista ei tee yhteistyötä muiden vankilaopetusta tarjoavien kanssa. Jonkin verran ostetaan opetusta toisilta toimijoilta alihankintana, samoin tutkintonäyttöjä.

Kyselyn vastausten perusteella Suomessa 32 ammatillista oppilaitosta, kahdeksan aikuislukiota ja yksi vapaan sivistystyön oppilaitos järjestää opetusta vankiloissa. Ruotsinkielistä opetusta ei ole tarjolla.

Kiipulan seminaarin anti otetaan huomioon, kun Opetushallituksen Vankilaopetus Suomessa 2011 -raportti kootaan loppuun. Seminaarissa raportista on käytössä vasta luonnos. (HäSa)

Menot