Uutiset

Vanha virastotalo asunnoiksi

Entisen teknisen viraston talon tulevaisuuden suunnitelmat ovat muuttuneet. Nyt kaupunki aikoo purkaa Rauhankatu 8:ssa sijaitsevan rakennuksen siipiosan ja rakentaa tilalle uudisrakennuksen. Myös julkisivultaan suojeltu vanha puoli saneerataan pääosin asuinkäyttöön.

Kaupungin tavoitteena on rakentaa uudisrakennukseen 14 asuntoa yksiöistä kolmioihin ja vanhalle puolelle yhdeksän saunallista kaksiota ja kolmiota. Lisäksi vanhalle puolen kivijalkaan tulisi liike- ja toimistotilaa.

Linnan Tilapalvelujen kiinteistökehityspäällikkö Antero Aho kertoo, että uudisosasta on tarkoitus tehdä kuusikerroksinen. Rakennus kuitenkin sovitetaan tontille siten, että kerrosluku laskee porrastetusti vanhaa puolta lähestyttäessä.

-Kaksi ylimmäistä kerrosta on porrastettu niin, että saisimme siitä kaupunkikuvaan sopivan. Siinähän on vieressä se aika hurjan näköinen, korkea talo. Haemme välimuotoa sen ja vanhan rakennuksen välille, Aho tarkentaa.

Tontille on suunniteltu 30 autopaikkaa. Ne toteutettaisiin nykyiselle sisäpihalle, jonka päälle rakennettaisiin kansi. Autopaikat tulisivat kannen alle sekä uudisosan kellariin, kannen päälle sijoittuisi oleskelupiha.


Hotellihanke elää omaa elämäänsä

Kadun vastakkaiselle puolelle, ns. Skogsterin tontille on suunniteltu kuusikerroksista hotellia. Hankkeen taustalla vaikuttava Palmacraft-yhtiö on hakenut kaupungilta poikkeamislupaa, koska hotellin suunnitelmat ylittävät tontille asemakaavassa merkityn rakennusoikeuden.

Vaikuttavatko vastakkain sijoittuvien rakennusten suunnitelmat toisiinsa?

-Ei me olla lähdetty siitä, vaan olemme pelanneet vain omalla tontilla. Toinen hanke elää omaa elämäänsä. Hehän hakevat poikkeamislupaa ja me yritämme hakea ratkaisua kaavamuutoksen ja keskustelun kautta, Aho vastaa.

Hän toteaa, että kerroslukua mietittäessä painoivat kaupunkikuvallisten syiden lisäksi myös taloudelliset seikat.

-Toki kaupunkikin haluaa saada mahdollisimman paljon rakennusoikeutta, koska rahastahan tässä on pula. Vanhaa puolta ei todennäköisesti kannata edes ryhtyä korjaamaan ilman uudisrakennusta, Aho sanoo.


Toteutustapa vielä harkinnassa

Alun perin Rauhankatu 8 kiinteistölle suunniteltiin monenlaista käyttöä. Sitä tarjottiin esimerkiksi hotelliksi, liiketalo-senioritaloyhdistelmäksi ja asuintaloksi.

Nyttemmin jo eläkkeelle siirtyneen kehityspäällikkö Jouko Kettusen alulle panema kehittämishanke ei houkutellut ostajia. Ahon mukaan syitä kiinnostuksen puutteeseen olivat hankkeen pienuus, kaavan muutostarve sekä epätietoisuus mahdollisuudesta korvata siipiosa uudisrakennuksella.

Linnan Tilapalvelut keskeytti hankkeen ja pyysi Arkkitehtitoimisto Kaipaista laatimaan ehdotuksen tontin muutostöistä ja uudisrakennuksesta. Arkkitehti Asko Kaipaisen ehdotuksessa ei ylitetä tontin nykyistä rakennusoikeutta, mutta uudisrakennuksen korkeus vaatii asemakaavamuutoksen.

Kaupunki ei ole vielä päättänyt, ryhtyykö se rakentamaan asuntoja itse. Periaatteessa kohteen voisi toteuttaa Ahvenlinnan tapaan Peruskorjauskeskus Oy Häme. Toinen vaihtoehto on myydä kohde rakennusliikkeille asemakaavamuutoksen jälkeen.

Päätös toteutustavasta ja markkinoinnista tehdään myöhemmin, kun tarkemmat talouslaskelmat ovat valmistuneet.

Linnan Tilapalvelujen johtokunta käsittelee asiaa ensi keskiviikon kokouksessaan. (HäSa)

Päivän lehti

28.11.2020

Fingerpori

comic