Uutiset

Vanhat kaatopaikat ja ampumaradat pohjavesien uhkana

Hämeenlinnan, Hattulan, Kalvolan ja Rengon pohjavesialueille on laadittu yhteinen suojelusuunnitelma. Sen julkistamistilaisuudessa perjantaina todettiin, että alueen pohjavesivarat ovat runsaat, mutta niiden vaaliminen vaatii työtä.

Osana suunnitelmaa on kartoitettu pohjavettä uhkaavat riskit. Merkittävimpiä riskikohteita kunnissa ovat vanhat kaatopaikat, ampumaradat ja erityisesti Hämeenlinnassa maanalaiset öljysäiliöt.

Myös soranotto saattaa uhata pohjavesivaroja, sillä parhaat soraharjut sijaitsevat usein parhailla pohjavesialueilla. Vedenottamoille ja mahdollisille uusille vedenottoalueille on suunnitelmassa määritelty suoja-alueet, joilla maa-ainesten ottoa ei pitäisi sallia lainkaan. (HäSa)

Päivän lehti

1.11.2020

Fingerpori

comic