Uutiset

Vanhukset kaipaavat virikkeitä ja ulkoilua

Vanhainkotien ja palveluasumisyksiköiden asukkaat kaipaavat nykyistä enemmän ulkoilua sekä yhteistä toimintaa ja ohjelmaa päiviensä kuluksi.

Toivelistalla on mm. retkiä, askartelua, lukuhetkiä, laulua sekä pelkkää yhdessäoloa.

Tämä viesti selviää Hämeenlinnan kaupungin marraskuussa teettämästä asiakastyytyväisyyskyselystä, joka osoitettiin ympärivuorokautisen hoivan asukkaille sekä heidän omaisilleen ja edunvalvojilleen. Kyselyyn tuli vastauksia 25 yksiköstä yhteensä 498, ja siihen osallistui noin puolet lomakekyselyn saaneista. Vastaajien keskimääräinen ikä oli 81-85 vuotta.

Vajaa 12 prosenttia asukkaista oli tyytymätön tai melko tyytymätön tämänhetkisiin virikkeisiin. Ulkoilumahdollisuuksia piti riittämättöminä 17,5 prosenttia vastaajista.

-Ulkoilun osalta tämä on aika merkittävä määrä, mutta ei silti niin kauhean suuri siihen nähden, mitä asiasta on julkisuudessa keskusteltu, toteaa ikäihmisten palveluiden tilaajapäällikkö Leena Harjula.

-Edelleenkin on iso kysymys, miten saisimme ulkoilutuksen ihan oikeasti kunnolla hoidettua, lisää tilaajajohtaja Jukka Lindberg.

Kuutisen prosenttia näkee, että henkilökunta huomioi heidän toiveensa huonosti.

-Esille nousivat mm. avunsaannin nopeus ja ruokailussa avustaminen, Harjula kertoo.

Pääosa pitää palveluja hyvänä

Yksiköiden siisteyteen oli tyytyväisiä noin 87 prosenttia vanhuksista, mutta henkilökohtaisen hygienian hoidon tasoa ei tutkimuksessa tiedusteltu.

Ruokaa ja ruokailutilannetta sekä huoneita piti hyvänä reilut neljä viidestä vanhuksesta.

Yhteistyön omahoitajan kanssa vanhukset totesivat sujuvan lähes aina hyvin tai melko hyvin – tosin kolmannes oli sitä mieltä, että heille ei ole edes nimetty omahoitajaa.

-Saattaa olla, etteivät he tiedä tai muista häntä, Leena Harjula perustelee.

Silti yli 80 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä saamaansa palveluun ja yli 90 prosenttia kohteluun. Palvelun koki huonoksi pari prosenttia ja käytöksen alle prosentti.

Henkilökunnan ammattitaitoa pitää arvossaan yli 85 prosenttia vastaajista, ja vain prosentti kokee sen huonoksi. Nelisen prosenttia näkee, ettei saanut apua tarvittaessa riittävästi, mutta 86 prosenttia oli toista mieltä.

Hintaneuvontaa parannettava

Tiedonvälitystä ja yhteistyötä omaisten ja henkilökunnan välillä piti riittävänä neljä viidestä. Kymmenesosan mielestä omaisten toiveita ei ole otettu asiakkaan hoidossa huomioon. Omaisista kolmannes ei osannut vastata, ovatko heidän havaitsemansa epäkohdat yksiköissä korjattu.

Vain puolet omaisista pitää laskutusta ja hintoja koskevaa neuvontaa hyvänä.

-Tässä palvelussa kaupungilla on parantamisen varaa, tilaajapäällikkö Leena Harjula myöntää.

Kyselyssä ei tiedusteltu lainkaan, mitä vanhukset, omaiset tai edunvalvojat ajattelevat asumisen ja palveluiden hinnoista.

-Mitä itse vastaisitte, jos teiltä vietäisiin 80 prosenttia tuloista? Onhan se kallista. Ikäihmisten lautakunnalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa hintoihin, tilaajajohtaja Jukka Lindberg vastaa.

Tulokset hykerryttävät päättäjiä

Niin kaupungin virkamiehet kuin luottamushenkilötkin ovat sulaa vahaa kyselyn tuloksista.

-Tuli helpotuksen huokaus. Olen erittäin tyytyväinen. Tutkimus kertoo, että laatu on pääosin hyvää, vaikka onkin yksittäisiä yksiköitä, joilla on pulmia laadun kanssa. Seuraamme niitä jatkossa, tilaajajohtaja Jukka Lindberg kertoo.

-Ikäihmisten lautakunta on yksimielisesti erittäin tyytyväinen selvitykseen. Se antaa hyvää tietoa kokonaistilanteesta, sanoo lautakunnan puheenjohtaja Sirpa Laakso (sd.).

Lautakunta on kuitenkin tehnyt päätöksen, että se ei tässä yhteydessä anna medialle yksikkökohtaisia tietoja kyselyn tuloksista.

-Emme halua lautakuntana mustamaalata mitään yksikköä. Kuinka moni sen jälkeen haluaisi lähettää omaisensa sinne? kysyy ikäihmisten lautakunnan varapuheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki (kok.).

Vanhusyksiköille yksikkökohtaiset kyselyvastaukset on lähetetty, ja mediakin kuulemma sellaisen saa erikseen pyydettäessä.

-Tiedot eivät ole vielä sellaisessa muodossa, että niitä voisi antaa julkisuuteen, eli niitä ei ole perattu. Yksittäiset vastaajat voivat ovat vastauksista vielä tunnistettavissa, tilaajapäällikkö Leena Harjula toteaa.

Kaupunki aikoo käyttää Sosiaalikehitys Oy:n tekemää selvitystä hyväksi yksiköiden kehittämisessä sekä ”aseena” hintaneuvotteluissa palveluntuottajien kanssa. (HäSa)