Uutiset

Vanhustenhuollon tulevaisuus

Yhtenä yhteiskuntamme suurimmista uhkatekijöistä tuodaan usein esille väestön ikääntyminen ja siitä seuraavat ongelmat; muun muassa työvoimapula.

Nyt jo kysytään, mistä tulevaisuudessa löytyy hoitajat nopeasti lisääntyvälle vanhusväestölle. Viestit kertovat tänä päivänä, kuinka monet vanhukset kärsivät yksinäisyydestä ja turvattomuudesta monien muiden ongelmien ohella.

Kun Suomi on tietotekniikan kehittämisessä maailman johtavia maita, täytyy ihmetellä, miksi vielä ei ole panostettu tietotekniikan hyväksikäyttöön vanhustenhuollossa? Tekniset valmiudet ovat jo olemassa, mutta vanhustenhuollon sovellutukset puuttuvat niin ohjelmien kuin laitteidenkin osalta.

Koska vanhusten määrä lisääntyy rajusti joka puolella maailmaa, markkinoita sovellutuksille olisi vaikka kuinka paljon. Aluksi korkeaksi muodostuva sovellutusten hintakin laskisi nopeasti, jos käyttäjiä olisi maailmanlaajuisesti.

Miksi kuvapuhelin- tai videoneuvottelutekniikkaa ei voitaisi kehittää niin, että vanhukset voisivat kodeissaan olla kaksisuuntaisesti vuorovaikutussuhteessa esimerkiksi TV:n kuvaruudun kautta lähisukulaisiin, terveydenhuolto- ja kodinhoitohenkilöstöön tai esimerkiksi ystäväpalveluun?

Miksi paikannustekniikkaa ei voitaisi käyttää vanhusten liikkeiden seurantaan kodeissa ja kaupungilla? Miksei kehitetä vanhuksille tarkoitettua ”äly-yöpaitaa”, jossa olisi erilaisia elintoimintoja mittaavia antureita, jotka ilmoittaisivat valvontakeskukseen tiettyjen raja-arvojen ylittymisestä/alittumisesta?

Kuopiossa on jo kehitetty potilassuojavaate, jonka mittarit siirtävät ambulanssista sairaalaan tietoja mm. potilaan elintoiminnoista, sydämen sykkeestä, tajunnan tasosta ja verenpaineesta. Myös arktisiin oloihin on kehitetty vastaavanlainen älyvaate.

Mikäli tietotekniikka valvoisi vanhusten hyvinvointia, tuntisivat he olevansa turvassa. He tietäisivät, että ongelmien ilmentyessä apua olisi nopeasti tulossa, kun valvontakeskuksessa hälyttimet alkaisivat vilkkua, kuten sairaaloiden teho-osastoilla, eikä kukaan tietotekniikkavalvonnassa oleva vanhus joutuisi pitkään olemaan ilman apua.

Miksei tietotekniikkaa hyväksikäyttäen voitaisi jopa jakaa lääkkeitä ja suorittaa joitain yksinkertaisia kokeita? Tällaisen kehityksen myötä, uskoisin, että jopa nykyisellä henkilöstömäärällä pystyttäisiin huolehtimaan huomattavasti suuremman vanhusväestön hoidosta.

Tietotekniikka ei luonnollisestikaan pysty korvaamaan toista ihmistä ja hänen lämpimän kätensä kosketusta, mutta tietotekniikalla voitaisiin vähentää vanhusten pelkoja, turvattomuutta, yksinäisyyttä ja nopeuttaa avun toimittamista ongelmatilanteissa. Aina tarvitaan kuitenkin ihmisiä vanhustenhoitoon.

Heimo Polvi

eläkeläiskaupunginjohtaja

Hämeenlinna

Päivän lehti

18.1.2020