fbpx
Uutiset

Vapaudesta yhteisvastuuseen

Viime päivinä on ollut mielenkiintoisia kirjoituksia ja uutisia erilaisista vapauteen liittyvistä kysymyksistä. Esillä ovat olleet muun muassa valuuttaan liittyvät vapaudet, elinkeinoelämän toimintaan liittyvät vapaudet ja valtioiden sisäisen toiminnan vapaudet.

Kun käydään esimerkiksi poliittisia vaaleja, niin halutaan toisaalta tuoda esiin poliittisen vapauden ideologiaa. Mutta vapautta koskevista vaatimuksista saattaa kansalaisilla olla huonojakin kokemuksia.

Kun äsken käytiin erään eurooppalaisen valtion päämiehen vaalit ja kysyttiin kansalaisten perusteluita eli miksi he äänestävät entistä johtajaa, vaikka valtion sisäisiä vapauksia jotkut pitivät huonoina, niin kansalaiset sanoivat “hän pitää sodan loitolla” ja “huolehtii hyvän elämän jatkumisesta kaikkien ihmisten kohdalla”.

Jos vapaus lisää myös “hyvän elämän mahdollisuuksia”, niin varmaan kaikki hyväksyvät kyseisen vapauden.

Mutta jos vapaus tuo hyvinvointia vain pienille ryhmille, sellainen vapaus ei saa koko kansan kannatusta. Ainakin taloudellisissa kysymyksissä viime vuosien vapaudet ovat kasvattaneet eriarvoisuutta ja lisänneet pienten ryhmien ahneutta.

Vapauteen tulisi aina liittyä yhteisvastuu. Jokaisella kansalaisella tulee olla oikeus ja myös mahdollisuus päättää yhteisistä asioista. Pelkkä omistaminen ei saa olla peruste päättää asioista,jotka koskevat koko yhteiskuntaa, kuten esimerkiksi työpaikkojen vähentämistä.

Eli kuinka sattuvasti sanoikaan Risto Ryti vaikeina aikoina: “Me tarvitsemme horjumattoman yksimielisyyden, yhteenkuuluvaisuuden ja yhteisvastuun hengen. Olen varma että me läpäisemme.” Sitä samaa me nytkin tarvitsisimme.

Juhonpoika

Hämeenlinna

Menot