fbpx
Uutiset

Vapon Hattulan turvetuotannosta esitetään korvauksia

Vapo Oy:n Väärälammensuon turvetuotantoalueen kuivatusvedet ovat katselmustoimituksen mukaan vaikeuttaneet merkittävästi alapuolisen vesistön virkistyskäyttöä ja kalataloutta.

Toimitusmiehet esittävät katselmuskirjassa, että Vapon on maksettava 25 vuoden toiminta-ajalta korvauksia rantakiinteistöille yhteensä 110 000 euroa sekä vesialueiden omistajille kalastukselle aiheutuneista haitoista 2 500 euroa.

Haitta-alueeseen kuuluvat Väärälampi, Veittijärvi osa Renkajokea sekä Tuomistojärvi Vahresalmeen saakka. Vesistöt sijaitsevat Hattulassa ja osin Rengon alueella.

Haitat ovat olleet suurimmilaan turvetuotannon alkaessa 1980-luvulla. Ne ovat pienentyneet merkittävästi kuivatusvesien puhdistamiseen käytettävän pintavalutuskentän valmistuttua kaksi vuotta sitten.

Katselmustoimitus liittyy vesilain mukaiseen lupakäsittelyyn. Korvauksista päättää ympäristölupavirasto. (HäSa)

Menot