Uutiset

Varo reikiä ja halkeamia!

-Routavaurioita on yleisesti siellä sun täällä. Viime viikonlopun sateet oikeastaan aloittivat kauden, kertoo Kanta-Hämeen tiestön kunnossapidosta vastaava Risto Loikkanen Uudenmaan Ely-keskuksesta.

Hänen mukaansa painorajoituksia ei ole jouduttu ainakaan vielä asettamaan, eikä tieosuuksia ole jouduttu sulkemaan esimerkiksi tulvimisen vuoksi. Pahin aika ei kuitenkaan ole vielä käsillä, sillä Etelä-Suomessa kelirikon huippu saavutetaan vasta huhtikuun puolivälin jälkeen.

Kaupungin kunnossapitomestari Markus Lahtinen kertoo, että myös kaupungin kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä on kelirikkovaurioita, mutta ei ainakaan vielä tavanomaista enempää.

-Reikiä ja halkeamia kyllä on. Asfalttikatujen reikiä paikkaillaan öljysoralla ja tiehöylä tasaa sorateitä. Sorateiden paikkaaminen vain on vielä hankalaa, koska tiet ovat vielä alta jäässä, Lahtinen summaa.

Kaupungin paikkausyksikkö on jo parin viikon ajan kiertänyt tasoittelemassa reikiä ympäri kaupunkia. Tässä vaiheessa tehtävä paikkaus on ensiapua. Pysyvämmät paikat voidaan tehdä vasta, kun maa on sulaa.

Markus Lahtinen muistuttaa, että tonttiliittymät tien rajasta eteenpäin ovat kiinteistönomistajien vastuulla. Kaupunki ei pihateitä lähde kunnostamaan, vaikka saakin niistä jonkin verran yhteydenottoja.

Tienpitäjä toivoo poutaa

Liikenneviraston tekemän ennusteen mukaan kevään kelirikosta ei maanteillä odoteta normaalia vaikeampaa. Ennuste perustuu siihen, että teiden rungot jäätyivät syksyllä nopeasti, ja pohjavedenpinta oli suhteellisen alhaalla. Teiden runkoihin ei siten kertynyt vettä, joka keväällä sulaessaan heikentäisi kantavuutta.

Liikenneviraston tienpidon asiantuntija Olli Penttinen kuitenkin sanoo, että todellinen kelirikkotilanne on pitkälti riippuvainen kevään säistä.

-Soratiet ovat kuin oikutteleva lapsi. Tilanne muuttuu nopeasti, hän luonnehtii.

Tienpitäjät toivovat aurinkoisia päiviä ja kylmiä öitä, jolloin sorateiden pinnat pääsisivät kuivumaan ja teiden runko kestäisi paremmin.

-Kostean nihkeä keli ja penkoista valuva sulamisvesi voivat aiheuttaa sen, että varsinkin sorateiden pinta pehmenee pahastikin. Kun tien runko on vielä jäässä, se ei ime kosteutta, Penttinen selvittää.

Aluevastaava Risto Loikkasen mukaan Kanta-Hämeen pahiten reikiintyneille soratieosuuksille on tähän mennessä ajettu ensiavuksi mursketta.

Routa ulottuu auratuilla tiealueilla varsin syvälle, kun lumi ei ole toiminut eristeenä. Näillä teillä rakenteiden alapuolinen maaperä ja myös vanhahkot rakennetut kerrokset ovat nostaneet tietä epätasaisesti jäätyessään.

Keväällä teille syntyy paikoin halkeamia ja epätasaisuutta päällysteeseen. Tällaista kelirikkoa on erityisesti vähäliikenteisellä tieverkolla. (HäSa)