Uutiset

Varuskunta varpaillaan tulevista säästöistä

Tammikuussa kenraali Ari Puheloinen julkistaa puolustusvoimien rakennemuutoksen säästöineen. Kentällä henkilöstö odottaa ja laskeskelee, mitkä varuskunnat suljetaan ja minne toiminnot keskitetään.

Arvailujen kärkipäässä on pysynyt Keuruun varuskunta, mutta joissakin pohdinnoissa on väitetty Keuruun säilyvän ja Riihimäen varuskunnan joutuvan lakkautettavaksi. Huhupuheille ei löydy varuskunnista eikä henkilöstöliitoista vahvistusta.

Riihimäen varuskunnan komentaja, eversti Harri Virtanen ei kommentoi huhuja. Hän luottaa poliittisiin päättäjiin.

– Valveutuneet poliittiset päättäjät tekevät tarvittavat päätökset tosiasioiden pohjalta, eversti Virtanen uskoo.

Keuruun varuskunta oli edellisten supistusten suunnitteluvaiheessa lakkautettavien varuskuntien listalla. Tuolloin Riihimäen varuskunta kuului kehitettävien joukkoon.

Leikkaukset pois budjetista

Puolustusvoimien yhteistoimintaelimen kokouksessa alkuviikolla henkilöstön edustajat kantoivat huolta määrärahojen jatkuvista leikkauksista.

– Henkilökunnalle tehdyssä kyselyssä yli 70 prosenttia on sitä mieltä, ettei puolustusvoimat pysty hoitamaan tehtäviään, jos supistukset toteutetaan, kertoo Upseeriliiton puheenjohtaja, everstiluutnantti Harri Westerlund.

Yhteistoimintaelin odottaa hallituksen tarkistavan neljän vuoden kehyspäätöstään edes osittain. Muuten puolustusvoimien suorituskyky romahtaa.

Rakennemuutoksen toteutus ei onnistu 825 miljoonan euron verran leikatulla kehysbudjetilla.

Lakkautuslista on yhä arvoitus

Yhteistoimintaelimen kokouksessa ei valotettu tulevan uudistuksen sisältöä tai nimetty lakkautettavia joukko-osastoja.

Sen sijaan tuotiin esille, että yleinen asevelvollisuus tulee säilymään eikä reserviläisten koulutusmäärärahojakaan supisteta nollatasolle.

– Nyt neuvotellaan tukitoimenpiteistä, joilla pystytään selviytymään tulevien supistusten vaikutuksista henkilöstöön. Jos varuskuntia lakkautetaan, osalle henkilöstöä ei pystytä tarjoamaan sijoituspaikkaa ja heille tarvitaan tukipaketti, Harri Westerlund sanoo.

Lakkautukset tulevat kohdistumaan myös varuskunnissa työskenteleviin siviileihin.

Rakennemuutoksen ja valtion leikkaamien määrärahojen lisäksi valtion tuottavuusohjelma sisältää 1 153 hengen supistusvelvoitteen puolustusvoimille.

Tuottavuusohjelman vaatimuksen täyttö merkitsee, että puolustusvoimat joutuu luopumaan osasta tehtäviään eli käytännössä siirtämään työt alihankkijoille.

Jo nyt puolustusvoimien ruokahuolto on ulkoistettu. (HäSa)