Uutiset

Varusmiesten terveys paranee palvelusaikana

Kahdessa joukkoyksikössä varusmiehille tehty VARU -terveystutkimus osoittaa, että nuorten miesten terveys ruokailutottumuksineen paranee palvelusaikana. Paino laskee ja lihasmassa kasvaa, eli normaalipainoisten osuus lisääntyy ja ylipainoisten määrä alenee.

Tähän vaikuttavat osaltaan elintavat, jotka muuttuvat terveellisempään suuntaan: Ruokailu on säännöllistä ja muonituskeskuksen tarjoamat sapuskat tuoreine vihanneksineen, ruisleipineen ja iltapaloineen terveellisiä.

Asia erikseen on harjoituspäivien maastoruokailu.

Ruokailutottumukset pysyvät hyvinä etenkin tiiviillä peruskoulutuskaudella, kun aikaa ei liikene pikaruokakioskeilla käynteihin.

Sen sijaan palvelusajan kuuden kuukauden kohdalla ruokailutottumukset tahtovat palata epäedullisempaan suuntaan.

Miesten veriarvot mittauksissa laskivat jonkin verran, syyllisiksi huonontuneisiin tuloksiin epäillään sokeripitoisia tuotteita. Vapaa-ajalla nuoret suosivat pikaruokia ja sokeria sisältäviä juomia.

Kolmivuotinen tutkimus
Tutkimusaineistoa kerättiin kolmen vuoden aikana Kainuun Prikaatissa ja Panssariprikaatin Panssariviesti- ja Panssarijääkärikomppaniassa. Palveluksen aikana tutkimuksessa seurattiin yhteensä lähes 800 miestä.

Terveystutkimukset saapumiserissä tehtiin ja tietoja kerättiin asepalveluksen alettua sekä kahden kuukauden ja puolen vuoden palveluksen kohdalla. Tutkimuksessa kyseltiin ruokailutottumuksista ja lisäksi miehiltä otettiin muun muassa verikokeet, mitattiin verenpaine, – painoindeksi ja – kehon koostumus.

Palvelusaikaisen tarjonnan kehittämiseksi kyselyyn osallistui myös prikaatien muonituskeskusten ja sotilaskotien henkilöstöä.
Itsearvioinnissaan nuoret arvioivat terveytensä melko hyväksi jo asepalvelukseen astuessa. Vaikka terveyttä ja terveellisiä elintapoja pidetään tärkeinä, saattavat nuorilla omat elämäntavat poiketa arvoista suurestikin.

Kysely paljasti, että palvelusaikaan liittyy myös negatiivisia ilmiöitä, se saattaa joillain lisätä tupakointia ja humalajuomista. Eikä miehisyyteen liittyviä palkitsemistapoja: raskas työ, raskaat huvit, asepalveluskaan kykene tyystin muuttamaan. Yhteiskunnassa kaivataan edelleen uudenlaista miehisen sosiaalisuuden mallia.

Tutkimuksen mukaan tottumuksissa on myös maantieteellisiä vaihteluja. Pohjoisemmassa prikaatissa elintavat ja ruokailutottumukset olivat yleisesti ottaen Panssariprikaatissa palvelleiden tottumuksia epäterveellisemmät. Alueellinen ero heijastelee kulttuuri- ja ruokakulttuurieroja.

Jonkin verran vaikuttaa myös miesten koulutus, lukion käyneillä esimerkiksi kasvisten kulutus on muita yleisempää.

THL:n ja Sotilaslääketieteen keskuksen joukko-osastoissa toteuttamat terveystutkimukset lähtivät kansanterveydellisistä ja maanpuolustuksellisista tarpeista. Halusta parantaa miesten ruokailutapoja, löytää ja kehittää ruokahuollon ja sotilaskotien ravitsemuspalveluita yhdessä niiden kanssa.

Saatuja tuloksia selvittivät Panssariprikaatissa järjestetyssä palautetilaisuudessa tutkijat Clarissa Bingham ja Marja Kinnunen. (HäSa)