fbpx
Uutiset

Vastuu kodinhoidosta on edelleen naisten harteilla

Naiset kantavat edelleen päävastuun perheen pyörittämisestä ja kodinhoidosta, selviää Sosiaali- ja terveysministeriön ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tuoreesta selvityksestä.

Suomalaisen naisen työviikko on yhdeksän tuntia pidempi kuin miehillä, kun mukaan lasketaan myös kotityöt. Ero on selvin lapsiperheissä. Kun 25-44-vuotiaat naiset käyttävät kotitöihin lähes 30 tuntia viikossa, miehet selviävät melkein puolta vähemmällä.

Lasten syntymä muuttaa etenkin naisten elämänrytmiä. Alle kouluikäisten lasten äideillä on viikossa noin 23 tuntia vapaa-aikaa. Se on seitsemän tuntia vähemmän kuin heidän miehillään.

Kun pienten lasten äidit käyttävät lastenhoitoon viikossa 18 tuntia 40 minuuttia, isiltä siihen kuluu keskimäärin 7 tuntia 46 minuuttia.

Vaikka kotitöiden määrä ei iän myötä juurikaan vähene, keski-iässä sukupuolten väliset erot niiden tekemisessä alkavat tasoittua. (HäSa)

Menot