Uutiset

Vastuuta Hattulan taloudenhoitoon

Valtuutettu Matti Kortesaari(kesk.) ylpeilee Hattulan tappiollisella tilinpäätöksellä (HäSa 2.4.). Mielestäni ylpeilyyn ei ole aihetta.

Eräille Hattulan luottamushenkilöille on syntynyt virheellinen käsitys, että taloutta on hoidettu hyvin, kun pelkät käyttömenot saadaan katettua.

Kunta joutuu palveluiden tuottamiseksi tekemään myös investointeja kunnallistekniikkaan ja rakennuksiin. Yleensä investoinnit katetaan lainarahalla. Jos tulorahoitus ei kata pääomakuluja, ei lainoja pystytä lyhentämään. Edessä on jatkuva velkaantuminen. Näin on käynyt Hattulassa.

Jokaisen päättäjän pitäisi hoitaa kunnan taloutta kuin omaansa. Emme me jatkuvasti ota uutta velkaa yksityistalouteemmekaan.

Rahan jättäminen kuntalaisten kulutettavaksi on sinänsä kaunis ajatus lama-aikana. Tilapäisenä elvytystoimenpiteenä se voi ehkä tulla kysymykseen kerran. Valitettavasti siitä on tullut Hattulassa pysyvä tapa.

Ei ole vastuullista politiikkaa, että me nykyiset päättäjät jätämme velvoitteemme hoitamatta. Siirrämme velanmaksun tuleville sukupolville.

Kortesaaren ajatuksen hyvistä toteuttamiskelpoisista suunnitelmista on helppo yhtyä. Kunnan organisaatio tuottaa jatkuvasti uusia ideoita, mutta sen kyky ei tunnu riittävän toteuttamaan suunnitelmiaan.

Esitinkin viime vuonna budjettikäsittelyn yhteydessä, että kevään 2010 kuluessa valtuuston käsittelyyn tuodaan Pappilanniemen kiinteistön hyödyntäminen ja jatkojalostaminen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti esitykseni.

Kunnan viranhaltijaorganisaatio hoitaa asioitten valmistelua. Kunnanhallitus vastaa poliittisesta ohjauksesta. Odotan mielenkiinnolla milloin ja minkälaisen ehdotuksen kunnanhallitus tuo valtuuston käsittelyyn.

Kari Ventola

valtuutettu (kok.)

Hattula

Päivän lehti

4.6.2020