Uutiset

Vattenfallin verkot sijoittajille

Pääomasijoittajat voittivat kilpailun Vattenfallista. Ilmarinen sekä 3i:n ja Goldman Sachsin pääomasijoitusyhtiöt ostavat Vattenfallin sähkösiirto- ja lämpöliiketoiminnan. Ne maksavat liiketoiminnasta 1,54 miljardia euroa.

Ostajien perustamalle LNI Acquisition -yhtiölle siirtyvät sähkönjakelun lisäksi Vattenfallin koko kaukolämpöliiketoiminta ja Vanajan voimalaitos. Vattenfallin omistukseen jäävät vesivoimalat ja sähkönmyynti.

Kauppa irrottaa sähkönsiirron ja lakisääteisen sähkönmyynnin eri omistajille. Jos LNI Acquisitionin toimialueella asiakas ei tee minkään muun yhtiön kanssa erillistä sähkönmyyntisopimusta, sähköenergian myy hänelle aina Vattenfall.

-Vattenfall Sähkönmyynti jatkaa alueella niin sanottuna toimitusvelvollisena sähkönmyyntiä, kertoo Vattenfall Oy:n toimitusjohtaja Hannu Kostiainen.

Vattenfall-konserni päätti tänä vuonna, että se keskittyy ydinmarkkinoihin ja myy Suomen liiketoimintansa. Ydinmarkkinoita yhtiö pitää Ruotsia, Saksaa ja Hollantia.

-Suomen vesivoima istuu Vattenfallin miksiin ja toimintamalliin, Kostiainen perustelee vesivoimaloiden jättämistä yhtiön omistukseen.

Pääomasijoittajien konsortion kanssa Vattenfallin Suomen liiketoiminnasta kilpailivat kunnalliset energiayhtiöt. Ne eivät ilmeisesti halunneet maksaa Vattenfallin sähköverkoista yhtä kallista hintaa kuin pääomasijoittajat.

Ilmarinen uskoo hyvään tuottoon

Ilmarinen saa 10 prosentin osuuden Vattenfallilta ostetusta liiketoiminnasta. Ilmarisen johtaja Esko Torsti uskoo, että eläkeyhtiö saa sähkönsiirrosta tasaista tuottoa. Hänen mukaansa kauppahintaa hyvin pitkälle määritteli lakisääteinen tuotto, jota sähkönsiirrosta saa ottaa.

-Tuotto ylittää selvästi laskuperustekoron, Torsti vakuuttaa.

Laskuperustekorko on lakisääteinen tuotto, joka eläkeyhtiöiden on edelleen rahastoitava tuleviin eläkkeisiin rahastoitujen varojen tuotosta. Eläkeyhtiöiden on saatava tällainen sijoitustuotto pystyäkseen toimimaan.

-On paljon elementtejä, joilla tuotto saadaan käytännössä säännösteltyä tuotto korkeammaksi. Yksi sellainen on vieras pääoma. Vivutamme kuitenkin maltillisesti.

Vivuttamisella tarkoitetaan, että liiketoiminnassa tai kaupoissa omaa voimaa lisätään esimerkiksi velkarahalla.

Ostajat ilmoittavat, että heille on hyvät mahdollisuudet yhtiön kehittämiseen ja omistuksen arvon kohottamiseen. Ne aikovat tehdä investointeja sähköverkkoon.

-Paljon on tehty ja paljon on jäänyt tekemättä. Ilmajohtoja muutetaan maakaapeleiksi.

-Sitä ei tehdä yhdessä, kahdessa eikä kymmenessäkään vuodessa. Se on pitkäjänteinen tulevaisuuden rationalisointi, Torsti sanoo.

Sähkön siirtoyhtiöt voivat kerätä valtion lainakorkoon sidottua tuottoa sähkönsiirrosta. Pääoma, jolle tuotto lasketaan, määräytyy verkon laskennallisesta arvosta. Kun maakaapelit ovat ilmajohtoja kalliimpia, niistä saa ottaa myös paremman tuoton. (HäSa)