Uutiset

Vedenkeitto hyvitetäänvesilaskussa Riihimäellä

Riihimäellä elokuun ajan kestänyt hanaveden keittäminen hyvitetään vesilaskussa syksyn aikana. Hyvityksen määrää ja tarkkaa ajankohtaa ei vesihuoltolaitoksella ole päätetty. Keittokehotus koski lähes 20 000:ta kaupunkilaista.

– Hyvitämme vesilaskussa kaikille asiakkaille veden laatuvirheen. Sen sijaan vahingonkorvauksiin ei lähdetä, sillä tämä katsotaan sopimusehdoissa mainituksi ylivoimaiseksi esteeksi, painottaa Riihimäen vesihuoltolaitoksen johtaja Pertti Isokangas.

Toisin sanoen esimerkiksi ravintoloille ei makseta vahingonkorvausta siitä, että ne ovat joutuneet ostamaan pullovettä asiakkaille juomavedeksi. Yritystenkin hyvitys tulee vesilaskussa. Isokankaan mukaan korvausvaatimuksia ei ole esitettykään.

Veden kloorausta jatketaan toistaiseksi, koska Herajoen pohjavedenottamon pohjavesikaivoista on löytynyt vielä vähäisiä määriä kolibakteeria. Viruksia ei ole havaittu. Vähäisempää suojakloorausta tehdään myös puhtaalla Piirivuoren vedenottamon Haapahuhdan laitoksella, jotta kloori saadaan tasaisesti koko verkostoon.

Syytä suolistoperäisen kolibakteerin pohjaveteen pääsyyn tutkitaan edelleen. Pääsyynä pidetään Herajoen tulvimista pohjavesikaivoihin. Herajoen vedenottamolle tulee lähiaikoina uusi pohjavesikaivo ja laitteisto, joka puhdistaa vettä ultraviolettisäteillä.

Päivän lehti

28.5.2020