fbpx
Uutiset

Vehmaisten louhinnasta tehdyt valitukset hylättiin

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Rengon Vehmaisten kylän Viitamäen alueen louhinnasta tehdyt valitukset. Näin ollen Rengon kunnanhallituksen marraskuussa 2008 myöntämä kiviaineksen ottolupa saa lainvoiman.

Myös Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi noin vuosi sitten lupaa koskeneet valitukset, jolloin kaksi valittajaa vei asian korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Kiistelty lupa koskee noin 1,5 miljoonan kuutiometrin louhimista. Lupa on voimassa 10 vuotta ja se sallii enintään 150 000 kuution louhinnan vuodessa.

Kiviaineksen otto on nyt lainvoiman saaneella luvalla mahdollista 50 päivänä vuodessa. Tätä useampi louhintakerta vaatisi lisäksi ympäristöluvan.

Luvasta valittaneet ovat pelänneet, että louhinta pilaa Viitamäen ottoalueen maiseman ja luonnonarvot. Samoin lupaa vaadittiin kumottavaksi sillä perusteella, että asianosaisten kuulemisessa on tehty virhe.

Valituksissa oli mukana myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät olleet valittaneet hallinto-oikeuteen. Heidän osaltaan korkein hallinto-oikeus jätti asian tutkimatta ja muilta osin KHO hylkäsi vaatimukset hallinto-oikeuden päätösten kumoamisesta.

Menot