Uutiset

Vehmaisten louhintakiista nyt KHO:n käsittelyssä

Kiistely maa-aineksen otosta jatkuu Rengon Vehmaisissa. Nyt kaksi valittajaa on vienyt asian korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Aiemmin asia oli Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa, joka hylkäsi sinne osoitetut kolme valitusta huhtikuussa.

Kiistellyn luvan maa-ainesten ottamiseen antoi Rengon kunnanhallitus marraskuussa 2008. Lupa annettiin Pekka Kukkolalle, ja se koski yhteensä 1,5 miljoonan kuutiometrin louhimista. Lupa on voimassa kymmenen vuotta ja se sallii enintään 150 000 kuution ottamisen vuodessa.

Kiviaineksen otto on tällä luvalla mahdollista enintään 50 päivänä vuodessa. Mikäli louhintaa aiotaan tehdä useammin, hankkeelle on hankittava lisäksi ympäristölupa.

Valittajat katsovat muun muassa, että kiviaineksen otto turmelee asuinalueen maisemaa ja että Paloniitunjärvelle aiheutuu haittaa. Toinen valittaja katsoo lisäksi, että asukkaiden kuuleminen toteutettiin virheellisesti.

Hämeenlinnan ympäristö- ja rakennuslautakunta käsitteli valitusasiaa tiistaina. Lautakunta katsoo, ettei näitä asioita ole syytä arvioida toisin kuin mitä hallinto-oikeus on tehnyt. Lisäksi kuulemisessa ei ole lautakunnan mukaan tehty virhettä. (HäSa)

Päivän lehti

19.1.2020