Uutiset

Veikkausvaroista 122 000 euroa liikuntapaikoille Kanta-Hämeessä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jakanut veikkausvoittovaroista avustusta neljälle liikuntapaikkahankkeelle Kanta-Hämeessä. Tammelassa Eerikkälän Jalkapallohalli oy sai 30 000 euroa hallin keinonurmen vaihtamiseen ja Tammelan kunta 23 000 euroa Myllykylän lähiliikuntapaikalle.

Forssan kaupunki sai 53 000 euroa Talsoilan koulun lähiliikuntapaikkaa ja Riihimäen kaupunki 16 000 euroa lähiliikuntapaikkojen sekä Uramon koulun liikuntapaikan rakentamiseen.

Liikuntapaikka-avustusten jaossa on viime vuosina korostettu lähiliikuntapaikkojen merkitystä. Ne sijoittuvat usein koulujen pihoihin ja niillä pyritään lisäämän välituntiliikuntaa.

Uudenmaan ELY-keskus jakoi tänä vuonna yhteensä 2,2 miljoonaa euroa avustuksia liikuntapaikkojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen. Avustuksia haettiin 59 hankkeelle ja niitä myönnettiin 37:lle. (HäSa)