Uutiset

Velssinmäkeen tulossa louhintalupa

Hämeenlinnan ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntänee ensi viikolla louhintaluvan Mäskälän Velssinmäkeen.

Lautakunta jätti luvan pöydälle joulukuun kokouksessaan, ja sen jälkeen kaupungin edustajat ja luvan hakijan Jakob Krogiuksen edustajat ovat neuvotelleet asiasta.

Neuvottelun tuloksena louhintaluvan voimassaoloaika lyhenee 10 vuoteen eli sen viimeinen voimassaolopäivä olisi 19.1.2022. Lupaa haettiin alunperin 15 vuodeksi.

Lupaa valmistellut rakennustarkastaja Timo Rekola kertoo, että luvan voimassaoloaikaa haluttiin lyhentää Siirin kolmosalueen suunnitelmien takia.

-Sen kaavoitus ja rakentaminen alkaa jossain vaiheessa. Asuinalue ulottuu lähimmillään yli 700 metrin päähän louhinnasta, mutta louhinnan kestoa haluttiin silti rajoittaa, Rekola kertoo.


Vireillä kaksi tutkintaa

Velssinmäen louhinnasta on kiistelty viime vuoden aikana, sillä maanomistaja oli louhinut kalliota ilman lupaa. Kaupunki teki kesällä asiasta tutkintapyynnön poliisille, mutta tutkinta ei ole vielä alkanut.

Toinen kiistan aihe ovat alueella viime syksynä tehdyt hakkuut, joista Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys on tehnyt rikosilmoituksen. Sen mukaan hakkuilla on hävitetty liito-oravan elinpiiriä ja luonnonmukainen noro.

Maanomistaja on kiistänyt molemmat epäilykset. Hämeen ely-keskuksen kannan mukaan puiden kaadolle ei ollut estettä, sillä liito-oravahavainnoista ei saatu varmuutta. Alueella ei myöskään ely-keskuksen mukaan ole huomattavaa merkitystä luonnonsuojelun kannalta.


”Valitus aiheeton”

Ympäristö- ja rakennuslautakunta käsittelee maa-ainesten ottolupaa kokouksessaan keskiviikkona. Lautakunnalle esitetään, että se myöntäisi luvan 10 vuodeksi. Louhintamäärä on yhteensä lähes miljoona kuutiota.

Maa-ainesten ottoluvan lisäksi louhinta vaatii myös ympäristöluvan. Sen lautakunta myönsi kokouksessaan viime marraskuussa, mutta lupa ei ole lainvoimainen.

Hämeen luonnonsuojelupiiri sekä yksi yksityishenkilö ovat valittaneet luvasta Vaasan hallinto-oikeuteen. Ympäristö- ja rakennuslautakunta antaa keksiviikkona myös oman lausuntonsa valituksista.

Lausuntoesityksen mukaan valituksissa esitetyt vaatimukset ympäristöluvan kumoamisesta ovat aiheettomia ja ne pitäisi hylätä. (HäSa)

Mainos