Uutiset

Verkatehtaan uusi maksullinen parkkipaikka onkin luvaton

Asemakaava ei salli pysäköintialueen perustamista. Myös vieressä oleva maksuton alue tarvitsee luvan.

Hämeenlinna

Verkatehtaan työntekijöille ja lähialueen yrityksille tarkoitettu uusi kuukausimaksullinen pysäköintialue Vanajantien varrella on osoittautunut luvattomaksi.

Johtava rakennustarkastaja Timo Lehtinen kertoo, että pysäköintialue edellyttää vähintään toimenpidelupaa ja että maanomistajalle on ilmoitettu asiasta. Tontti on yksityisessä omistuksessa.

-Ison parkkipaikan perustaminen on toimenpideluvanvarainen asia. Toimenpideluvan saaminen edellyttää asemakaavassa merkintää, jonka voidaan katsoa sallivan pysäköintilaitoksen järjestäminen, Lehtinen kertoo.

Parkkipaikka on jo käytössä, ja pysäköintiä valvoo Suomen Aluevalvonta oy:n ParkkiPate.

-On mielenkiintoinen kysymys mitä seuraa, jos sieltä, tällä hetkellä luvattomalta parkkipaikalta, joku virhemaksun saa, Lehtinen miettii.

Aluevalvonnalle asia tuli yllätyksenä

Suomen Aluevalvonta oy:lle tieto pysäköintialueen luvattomuudesta tuli perjantaina yllätyksenä. Aluevalvonnan osakas Tapio Järvinen selvitteli tilannetta perjantaina maanomistajan kanssa ja ilmoitti iltapäivällä, että asianmukainen lupahakemus on jätetty ja pysäköintialue toimii normaaliin tapaan.

-Silloin, kun alueesta päätettiin tehdä maksullinen parkkipaikka, oli tontin omistajan annettu ymmärtää, että ei vaadita mitään toimenpiteitä, koska se on 20 vuotta parkkialueena toiminut ja kaupunki pitää itsekin parkkialueena viereistä tonttia, sanoo Tapio Järvinen.

Säästökarien lopettamisen jälkeen tontti oli tyhjillään ja kunnostamatta. Tapio Järvinen muistuttaa, että maksullisen parkkipaikan perustaminen siisti ympäristöä, mutta toi myös kaivattuja pysäköintipaikkoja alueelle.

ParkkiPate jatkaa valvontaa ja virhemaksujen kirjoittamista alueella.

-On aivan selvä asia, että me pidämme kiinni virhemaksusta. Jos tässä nyt joku virhe onkin tapahtunut, se ei muuta sitä asiaa, että alue on yksityisessä omistuksessa ja että kuka tahansa ei saa mennä toisen tontille pysäköimään.

Suomen Aluevalvonta oy:n markkinointijohtaja Arto Karhu arvioi, että paikoista noin kolmasosa on jo varattu. Kuukausimaksullisen paikan hinta on 38 euroa plus alv.

Kaupungin lupahakemus vireillä

Asemakaavassa kyseinen tontti, sekä sen vieressä oleva kaupungin maksuton pysäköintialue on merkitty kirjainyhdistelmällä TTV, mikä tarkoittaa teollisuus- ja varastorakennuksia.

Paasikiventien ja Vanajantien kulmauksessa sijaitseva kaupungin maksuton parkkipaikka perustettiin aikoinaan Verkatehtaan työaikaista pysäköintiä varten. Alue on nyt valmis ja Timo Lehtisen mukaan kaupunki on lähtenyt hakemaan omalle maksuttomalle pysäköintialueelleen asianmukaisia lupia.

-Kaavoittajan näkemys on, että nykyinen kaava ei sallisi pysäköintialueen perustamista tuolla kohdalla ja nyt keskustellaan, että riittääkö poikkeamislupa vai täytyykö lähteä kaavamuutoksen kautta etenemään asiassa. Sama tarkastelu koskee tietysti naapuritontilla olevaa pysäköintialuetta, Lehtinen toteaa. (HäSa)

Tästä on kysymys

Vanajantien varteen on perustettu uusi kuukausimaksullinen pysäköintialue.

Suomen Aluevalvonta oy raivasi tontin ja nyt pysäköintiä valvoo ParkkiPate.

Parkkipaikka on tarkoitettu Verkatehtaan työntekijöille, mutta myös muille lähialueen yrityksille.

Parkkipaikka sijaitsee Paasikiventien ja Vanajantien kulmauksessa, kaupungin maksuttoman pysäköintipaikan vieressä.

Sekä kaupungin maksuton parkkipaikka että vieressä oleva kuukausimaksullinen paikka tarvitsevat toimenpideluvan. Nykyinen kaava ei salli pysäköintialueen perustamista kyseisellä kohdalla.