Uutiset

Verokonsultille lisää työtä

Suomen verokonsulttien yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Sopen-Luoma sanoo yhtiö- ja pääomatuloverotuksen uudistuksen kasvattaneen verokonsulttien työmäärää.

– Aina kun verotusta uudistetaan ja verotuksen sanotaan yksinkertaistuvan, tiedetään, ettei verotus yksinkertaistu.

Sopen-Luoman mukaan verouudistukset valmistellaan liian nopeasti ja heikoilla tiedolla käytännön vaikutuksista. Tulkinvaraisia alueita uudistukseen jää paljon.

– Kädenvääntö tulkinnoista menee Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tulkintojen saaminen kestää muutaman vuoden.

Yhtiö- ja pääomatuloverouudistus astui voimaan vuoden vaihteessa. Sopen-Luoma pitää uudistuksen valitettavana piirteenä sitä, että se vaikuttaa liiketaloudellisiin ratkaisuihin.

– Verotus ei saisi vaikuttaa siihen, miten liiketoiminta on mielekästä järjestää.

Sopen-Luomalla oli kova kiire vuoden vaihteessa, kun asiakkaat halusivat tietää, mitä heidän pitäisi tehdä. Yrittäjät halusivat erityisesti selvittää, kannattaako yrityksestä nostaa osinkoa ennen vuoden vaihdetta. Pörssiyhtiöt ovat maksaneet suuria ylimääräisiä osinkoja ennen osinkojen verollepanoa.

– Osingon nostaminen perheyrityksistä ei ole verotuksellisesti yksinkertainen asia. Useimmiten osinkojen nostaminen vuonna 2004 ei kannattanut.

Sopen-Luoman mukaan yrittäjien tietämys verotuksesta on parantunut radikaalisti sitten 1980-luvun.

– Verottajan palvelukulttuuri on parantanut yrittäjien osaamista. Yrittäjät osaavat asioida verottajan kanssa ja esittää myös meille oikeita kysymyksiä.

Sopen-Luoman mielestä verottaja ei enää sulkeudu kuin simpukkaan vaan kykenee käymään vuoropuhelua. Tämä on helpottanut myös tilitoimistojen työtä.

– Verotus on ala, jossa Suomen kansalaiset ovat todella tasavertaisia. Toisaalta tarvitaan verosuunnittelua. Itku ei auta markkinoilla.

Tilintarkastajia ja kirjanpitäjiä on puhuttanut uusi IFSR-tilinpäätös, joka tuli EU-maissa pörssilistatuille yhtiöille pakolliseksi. Pitkän kiistelyn jälkeen HTM-tilintarkastajat saavat tarkastaa listaamattoman yhtiön tilit, vaikka yhtiö tekisi IFSR-tilinpäätöksen.

Sopen-Luoma ei usko, että listaamattomat yhtiöt ryhtyvät tekemään varsinaista IFSR-tilinpäätöstä. Sen sijaan hän uskoo kevennettyyn versioon.

– Ongelma on, että IFSR:n lisäksi on tehtävä toinen tilinpäätös verottajalle. Pienelle yritykselle kahden tilinpäätöksen tekeminen ei ole mielekästä.

Yritykset ovat ulkoistaneet nopeasti taloushallintoaan tilitoimistoille. Sopen-Luoma kertoo, että heidän noin 250 Hämeenlinnan toimiston asiakkaastaan jo 10 prosenttia on ulkoistanut koko taloushallinnon.

– Yrityksen kokoraja, jolla taloushallinto kannattaa kokonaan ulkoistaa, kasvaa koko ajan. Sadan työntekijän yrityksen kannattaa jo ulkoistaa palkanlaskenta.

Sopen-Luoma kuvaa täydellistä ulkoistamista sillä, että yrityksen talouspäällikön tehtävät hoidetaan tilitoimistossa.

Jukka Sopen-Luoma on Rantalainen Oy IA Internationalin johtoryhmän jäsen. Rantalainen-yhtiö on yksi Suomen kolmesta suurimmasta tilitoimistosta. Hänen perheensä on osakkaana tässä yrityksessä, johon hämeenlinnalainen Tawastiatili fuusioitiin kaksi vuotta sitten.

Jukka Sopen-Luoma perusti Tawastiatilin vuonna 1977. Hän kasvatti sitä 1980-luvulla. Lamavuosina yritysostoilla velkaannut yhtiö, jonka asiakkaista osa ei kyennyt maksamaan velkojaan, oli pilkottava. Kaksi vuotta sitten hän löi hyntteet yhteen Antti Rantalaisen yhtiön kanssa.

– Nyt syntyi ketju, jonka rakentamista aloitin 15 vuotta sitten.

Päivän lehti

7.8.2020