Uutiset

Verotus huolestuttaa maakunnan yrittäjiä

Hämeenlinna

Lähivuosien tärkeimmäksi talouspolitiikan tavoitteeksi kantahämäläiset pk-yritykset nimeävät yrittämiseen ja työntekoon kannustavan verotuksen. Tämä mieltä oli yli puolet (55%) keskiviikkona julkistettuun pk-yritysbarometriin vastanneista maakunnan yrityksistä.

Myös julkisen velan kasvun pysäyttämisen ja työmarkkinoiden joustavuuden lisäämisen tulisi yrittäjien mielestä nousta korkealle talouspolitiikan tavoitelistassa. 

Talouskriisin helpottuminen heijastuu maksuvaikeuksien asteittaisena vähenemisenä. Maksuvaikeuksia kokeneiden pk-yritysten osuus Kanta-Hämeessä on laskenut viime syksyn barometristä kahdeksalla prosenttiyksiköllä 16 prosenttiin.

– Normaalitilanteesta, jossa maksuvaikeuksia on vain muutamalla prosentilla yrityksistä, ollaan kuitenkin vielä kaukana. Tilanne on kuitenkin selvästi parantunut viime vuodesta kaikilla toimialoilla, sanoo Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka.

Kanta-Hämeessä toimivista pk-yrityksistä 39 prosenttia ennakoi oman yrityksen kannalta suhdannenäkymien paranevan lähimmän vuoden aikana ja 12 prosenttia ennakoi suhdanteiden heikkenevän. Joka toinen arvioi omien suhdannenäkymiensä säilyvän ennallaan.

Elinkeinoilmastoa arvioitaessa tyytymättömimpiä Kanta-Hämeen pk-yritykset ovat yhteistyömahdollisuuksiin yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Tyytymättömyyttä on myös sopivan työvoiman saatavuuteen.


Tilitoimistot asialle

Barometrin mukaan 22 prosenttia kantahämäläisyrityksistä on sellaisia, joissa sukupolven- tai omistajanvaihdos on odotettavissa lähimmän viiden vuoden aikana.

Hämeen Yritysviestintä Oy:n Hämeen Yrittäjien ja Finnveran toimeksiannosta tekemästä Kanta-Hämeen omistajanvaihdoskyselystä ilmenee, että omistajanvaihdosten tarve on suurempi kuin tutkimukset osoittavat.

-Vaikka tuotteistettuja omistajanvaihdospalveluita on tarjolla paljon, tarvitaan myös muita sekä julkisia että yksityisiä palveluntuottajia. Tavoitteena on löytää laadukas yhtenäinen palvelukonsepti, jossa tilitoimistot olisivat aktiivisia toimijoita yrityskauppiaiden ja pankkien rinnalla, Haukka sanoo.

Kyselyn loppuraportti julkistetaan huhtikuussa. (HäSa)