fbpx
Uutiset

Verotus ja palveluyhteiskunta

On mainiota, että viime aikoina on alettu vakavissaan keskustella perintöveron poistamisesta tai alentamisesta.

Veronkevennykset tulisikin aloittaa nimenomaan perintöveron kaltaisista ideologisista veroista, joiden oikeutus on hyvin kyseenalainen.

Päivi Turkki kritisoi (Hämeen Sanomat 28.2) perintöveron poistosuunnitelmia vedoten julkisten peruspalveluiden vaarantumiseen.

Perintöveron osuus valtion verotuloista on hyvin pieni, joten sen poisto ei tekisi kovin suurta lovea valtion budjettiin. Kokonaan toinen asia on se, että tuleeko valtion tuottaa ns. peruspalveluita nykyisessä mittakaavassa.

Jos näistä peruspalveluista tingittäisiin, voitaisiin verotusta keventää, jolloin veronmaksajat voisivat säästyneillä rahoilla ostaa niitä palveluita joita katsovat tarvitsevansa. Tämä mahdollistaisi myös palveluiden tuottamiseen vaadittavien resurssien tehokkaamman allokoinnin.

Valtion suunnitteluorganisaatiot kun eivät pysty ennakoimaan palvelujen kysyntää läheskään yhtä hyvin kuin vapaat markkinat.

Ymmärrän toki, että edellä selostettu malli heikentäisi niiden asemaa, jotka elävät joko kokonaan tai osittain verovaroilla.

Asian toinen puoli on kuitenkin se, että näiden ihmisten motivaatio huolehtia omasta hyvinvoinnistaan kasvaisi, kun ilmaiseksi saadut edut kaventuisivat.

Turkin mielestä perintöveron poiston perusteeksi esitetty moninkertaisen verotuksen välttäminen ei ole kestävä. Kuinka niin?

Perittävästä omaisuudesta on jo aiemmin maksettu merkittävä määrä veroa, joten toinen kerta ei ole enää perusteltu. Vai olisiko perusteltua periä tuloveroa kahdesti?

Kireä verotus tarjoaa mahdollisuuden hyväksikäyttää hoivayhteiskuntaa. Verotuksen keventämisen ja julkisten palvelujen karsimisen vaikutukset ovat positiivisia sekä hyvinvointia luovalle että sitä kuluttavalle kansanosalle.

Edellä mainitut saisivat nauttia oman työnsä hedelmistä ja jälkimmäiset taas kannusteen kantaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan.

Eräs yhteiskunnan velvollisuuksista on turvata kansalaisten omaisuus. Yhteiskunta laiminlyö tätä velvollisuuttaan niin kauan kuin todellinen veroprosentti on joissain tapauksissa lähes 80.

Kai Lindqvist

kauppat. yo.

varapuheenjohtaja

Hämeen Kokoomusnuoret

Hämeenlinna

Menot