fbpx
Uutiset

Verouudistus veisi valtiolta satoja miljoonia

Elinkeinoelämän järjestöt ehdottavat osinkoverotuksen mittavaa uudistamista.
EK:n Jyri Häkämiehen mukaan uudistuksella haetaan yritysten kasvua ja työllisyystilanteen paranemista. Kuvaaja: Markku Ojala

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Perheyritysten liitto ja Keskuskauppakamari esittävät osinkoverotuksen kokonaisuudistusta.

Uudistus vähentäisi järjestöjen mukaan tarvetta ja mahdollisuuksia verosuunnitteluun, edistäisi verotuksen ennustettavuutta ja helpottaisi yritysten sukupolvenvaihdoksen tekemistä.

Hintalappu uudistukselle olisi 400–600 miljoonan euron verotulojen menetys.

Uudistuksen myötä osingot laskettaisiin aina pääomatuloiksi. Nykyisen mallin mukaan osaa osingoista verotetaan ansiotuloina.

Malli koskisi sekä pörssiin listautuneita että listautumattomia yrityksiä. Listaamattomien yhtiöiden osinkojen kokonaisverorasitus eli osakkaan ja yhtiön maksama vero olisi yhteensä 26 prosenttia 30 000 euroon saakka

– Malli kannustaa kasvuun, ja vain kasvun kautta palvelut pystytään rahoittamaan, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Häkämies ei suoraan sano, mistä menetetyt verotulot saadaan takaisin valtion kassaan.

Hän kertoo, että jo prosentin nousu Suomen työllisyysasteeseen lisää miljardi euroa valtion tuloihin.

Suomen Yrittäjät (SY) ei allekirjoittanut elinkeinoelämän järjestöjen ehdotusta, vaikka se oli mukana muotoilemassa sen sisältöä.

SY katsoo, että listautumattomien yritysten osinkoja tulee verottaa pörssiyhtiöiden osinkoja kevyemmin, koska yrittäjät kantavat omistuksistaan suuremman riskin kuin pörssiyhtiöihin sijoittavat.

Uudistuksen etumerkki väärin

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta tyrmää ehdotuksen.

– Kokonaisuuden pihvi on noin puolen miljardin verokevennys varakkaille osakkeenomistajille, Kaukoranta kiteyttää.

Hänen mielestään uudistuksen etumerkki on jo väärin.

Tällä hän viittaa muutaman vuoden takaiseen valtiovarainministeriön asiantuntijoiden tekemään selvitykseen osinko- ja yritysverotuksesta. Selvityksen mukaan listaamattomien yritysten verotusta voisi kiristää 300 miljoonaa euroa.

Kaukorannan mielestä on täysin epärealistista esittää suuria veronkevennyksiä tilanteessa, jossa Suomen taloudella on iso kestävyysvaje.

Hän epäilee, että kyseessä on “suojanokitus”.

– Tämä on yritys siirtää keskustelun maalitolppia: ei EK:n puolellakaan uskota, että ehdotus menee läpi, mutta nostamalla keskusteluun iso veronkevennys, yritetään luoda poliittinen asetelma, ettei osinkoverotusta kiristettäisi.

Elinkeinoelämän järjestöjen osinkoverouudistus johtaisi Kaukorannan mukaan todennäköisesti palkansaajien verojen kiristykseen tai julkisten menojen leikkaamiseen.

Hän myös huomauttaa, että osinkoverotuksen kevennyksellä ei ole tutkimusten mukaan vaikutusta työllisyyteen.

Iso lovi valtion kirstuun

Elinkeinoelämänjärjestötesittävät myös pääomaverotuksen progression poistamista.

EK:n pääekonomin Penna Urrilan mielestä viime hallitus teki virheen, kun se otti käyttöön pääomaverotuksen progression.

– Progressiivinen pääomatuloverotus johtaa siihen, että yritysten saattaa kannattaa tehdä joissain tilanteissa keinotekoisia järjestelyjä tulon tasaamiseksi.

Se voi olla Urrilan mukaan este kasvulle.

Pääomaveron progression poisto vähentäisi verotuloja vajaat 200 miljoonaa.

SAK:n Kaukoranta pitää pääomaveron progressiivisuuden poistoa huonona ajatuksena varsinkin, kun se hänen mukaansa kohdistuu tässä tapauksessa etenkin suurituloisiin.

– Pohjoismaissa on ollut hyvä ja vakaa linja, että verotuksella tasataan tuloeroja. Progressiivinen verotus on ollut siinä avainasemassa.

Uudistus tarpeen

Kaukoranta myöntää, että elinkeinoelämän järjestöt ovat siinä oikeassa, että osinkoverotusta pitää uudistaa. Järjestelmän pitää olla hänen mielestään neutraalimpi

Tällä hetkellä listaamattomien yritysten osinkoverotus on huomattavasti listattuja yrityksiä kevyempää.

– Jos suositaan listaamattomia yrityksiä, rangaistaan listautumisesta.

Kaukorannan mukaan tämä voi johtaa siihen, että listaamaton yritys voisi verotuksellisen edun takia olla listautumatta pörssiin ja hakea kasvua sitä kautta.

Menot