fbpx
Uutiset

Vesilaitokset: Kuivuuskausiin ei ole varauduttu vielä riittävästi – Pintavesilaitokset selviävät kuivuudesta pohjavesilaitoksia helpommalla

Vain joka neljäs kyselyyn vastannut vesilaitos arvioi nykytoimet riittäviksi kuivuuteen varautumisessa. Viime kesän kuivuus laski joka viidennen pohjavesilaitoksen vedenpintaa merkittävästi tai poikkeuksellisesti.
Vaikka viime kesän kuivuus laski järvien pintoja ja pienensi jokien virtaamaa. Siitä huolimatta raakaveden lämpötilan nousu jäi merkittävimmäksi muutokseksi lähes kaikissa pintavettä käyttävissä vesilaitoksissa. Kuva: Jami Jokinen
Vaikka viime kesän kuivuus laski järvien pintoja ja pienensi jokien virtaamaa. Siitä huolimatta raakaveden lämpötilan nousu jäi merkittävimmäksi muutokseksi lähes kaikissa pintavettä käyttävissä vesilaitoksissa. Kuva: Jami Jokinen

Vesihuollossa ei ole vielä varauduttu paheneviin kuivuuskausiin riittävän hyvin. Näin katsoo ylivoimainen enemmistö Vesilaitosyhdistyksen kyselyyn vastanneista vesilaitoksista.

Ilmastonmuutoksen on ennakoitu pahentavan kuivuuskausia myös Suomessa.

Nykyiset varautumistoimet arvioidaan riittäviksi vain joka neljännessä vesilaitoksessa.

Oman vedenhankinnan lisääminen, varavesiyhteydet naapurilaitoksiin sekä hukkaveden vähentäminen ovat kyselyn perusteella tärkeimpiä tarvittavia lisätoimia.

Kyselyssä tiedusteltiin poikkeuksellisen kuivan kesän 2018 vaikutuksia vesihuoltoon. Vastauksia saatiin noin sadasta vesilaitoksesta.

Erityisen paha tilanne Varsinais-Suomessa

Tulosten mukaan järvi- ja jokivettä raakavetenään käyttävät pintavesilaitokset selviävät nykyisellään kuivuuskaudesta helpommalla kuin pohjavesilaitokset. Vaikka vedenpinnat laskivat selvästi, vesilaitoksilla ei juurikaan jouduttu erityisiin toimiin sen vuoksi.

Kuivuudella ei ollut oleellista merkitystä myöskään tekopohjavesilaitoksiin, joissa pystytään lisäämään maaperään imeytettävän veden määrää.

Sen sijaan joka viidennen pohjavesilaitoksen vedenpinta laski viime kesänä joko merkittävästi tai poikkeuksellisesti. Erityisen paha tilanne oli Varsinais-Suomessa, jossa pinnat laskivat kaikilla kyselyyn vastanneilla laitoksilla.

Pintojen lasku aiheutti muun muassa tavanomaiseen vedenottoon ja vettä jouduttiin monin paikoin hankkimaan myös naapureilta. Muutamat laitokset joutuivat järjestämään myös tilapäisiä vesipisteitä tai kuljettamaan vettä kaivoihin.

Joka kuudennessa pohjavesilaitoksessa pinnanlasku heikensi myös veden laatua.

Kuivuus herätti oman kaivon omistajat

Vesilaitosten asiakkaisiin asti viime kesän kuivuus ei vielä vaikuttanut kovin merkittävästi.

Oman kaivon varassa toimivat kotitaloudet puolestaan vaikuttavat havahtuneen, sillä peräti 65 prosenttiin pahimpien kuivuusalueiden vesijohtoverkostoista liittyi uusia asiakkaita. Muualla osuus oli 24 prosenttia.

Vetoaminen veden säästöön ei näytä tehoavan kaikkiin vesilaitosten asiakkaisiin.

Joka kymmenes vesilaitos kehotti asiakkaita säästämään vettä, mutta kulutus väheni niistä vain joka toisessa. Yhdellä laitoksella vedenkulutus jopa kasvoi säästökehotuksesta huolimatta.

Menot