fbpx
Uutiset

Vesilaitos odottaa oikeuden päätöstä

Hämeenlinnan seudun vedellä voi olla edessään mittavat investoinnit, ellei hallinto-oikeus ratkaise kiistaa typenpoistovelvoitteesta yhtiön hyväksi.

Jos oikeus päätyy Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) kannalle, Hämeenlinnan seudun vesi joutuu turvaamaan typenpoiston nykytason myös ääriolosuhteissa.

Käytännössä se tarkoittaisi lisäaltaiden ja metanoliaseman rakentamista Paroisille.

Lisää altaita …ja metanoliasema

Yhtiön ja avin kiistassa on kyse on viime vuoden alusta voimaan tulleesta velvoitteesta, jonka mukaan Paroisten jätevedenpuhdistamon tulee poistaa typpi jätevesistään 70-prosenttisesti.

Hämeenlinnan seudun vesi on esittänyt, että velvoitetta alennettaisiin nykyisestä 70 prosentista 40 prosenttiin. Avi kuitenkin hylkäsi yhtiön muutoshakemuksen.

Hämeenlinnan Seudun Vesi valitti avin päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Oikeuden ratkaisun on arvioitu tulevan kevään aikana, mutta toistaiseksi päätöstä ei ole vielä tullut.

Jos oikeus ratkaisee asian avin hyväksi, mitä se tarkoittaisi Hämeenlinnan seudun vedelle?

– Se tarkoittaisi uusia investointeja, käytännössä varmastikin lisärakentamista. Tätä ei ole vielä tarkalleen kartoitettu, mutta todennäköisesti tarvittaisiin lisää allastilavuutta, kertoo käyttöinsinööri Marja Leimu.

Hämeenlinnan seudun veden toimitusjohtaja Timo Heinonen on viitannut yhtiön vuosikertomuksessa myös tarpeisiin rakentaa laitokselle metanoliasema.

– Metanolilla tehostetaan typenpoistoa. Sellainen on tänne ollut suunnitteilla, mutta sitä ei vielä ole rakennettu. Nykyisellä laitoksella tulevat kuitenkin kierrätysmäärät veden kanssa vastaan, vaikka siinä olisi metanoliakin, Leimu kertoo.

Hän ei osaa ottaa kantaa, kuinka paljon altaiden laajentaminen ja metanoliasema maksaisivat.

– Joka tapauksessa puhutaan tosi isoista rahoista. Mennään ihan varmasti sadoissa tuhansissa, ellei peräti miljoonissa, Leimu sanoo.

Tampereella…ei ole velvoitetta

Vesiyhtiö toivoo typenpoistovelvoitteen alentamista, koska tällä hetkellä velvoitetaso toteutuu nipin napin.

– Jos on hyvä vuosi, voimme päästä siihen. Mutta se on hirveän riskialtista. Jos tulee paljon vettä tai laiterikkoja tai tulevan jäteveden laatu poikkeaa normaalista, se vaikuttaa heti. Siitä seuraa myös fosforin poistotehon heikkeneminen, Leimu kertoo.

Hänen mukaansa kokonaistypenpoistovelvoite on ymmärrettävä Suomen rannikkoseudulla, jottei typpeä pääse mereen.

– Täällä sisämaassa asia on kuitenkin pikkaisen erilainen, kun vastaanottavan vesistön luontainen kyky poistaa typpeä on aika iso.. Esimerkiksi Tampereella ei tainnut edes tulla velvoitetta, Leimu toteaa. (HäSa)

Menot