Uutiset

Vielä ehtii aloittaa radonmittauksen

Säteilyturvakeskus (STUK) suosittelee radonpitoisuuden mittausta kaikissa pientaloissa ja kerrostalojen ensimmäisen kerroksen asunnoissa.

Vuosittainen mittauskausi on lämmityskaudella marraskuun alusta huhtikuun loppuun. Mittaamisen voi tehdä pienellä radonmittauspurkilla, joka sijoitetaan asuntoon kahden kuukauden ajaksi. Radonin mittaaminen pitäisi siis aloittaa viimeistään helmikuun lopussa, jotta mittaamisen ehtisi tehdä vielä tämän talven aikana.

Radon on radioaktiivinen, hajuton, mauton ja näkymätön jalokaasu, joka tulee sisäilmaan talon perustuksissa olevien rakojen kautta. Talvella asuntojen radonin pitoisuudet ovat suuremmat, koska ulko- ja sisälämpötilojen ero aiheuttaa alipaineen, joka imee radonpitoista ilmaa maaperästä sisätiloihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaan uusissa asunnoissa radonpitoisuus saisi olla enintään 200 becquereliä kuutiometrissä ja vanhoissa asunnoissa enintään 400 becquereliä kuutiometrissä. Ministeriössä harkitaan parhaillaan myös vanhojen asuntojen raja-arvon laskemista.


Kanta-Häme ristialueella

Kaikki Kanta-Hämeen kunnat kuuluvat alueeseen, jossa on mitattu korkeita radonpitoisuuksia. Esimerkiksi Hämeenlinnassa 35 prosentissa tehdyistä mittauksista on ylittynyt 200:n ja 12 prosentissa 400 becquerelin raja. Erityisen riskialttiita asuinpaikkoja ovat sora- ja hiekkaharjut.

Jos radonin raja-arvot ylittyvät, STUK suosittelee korjauksia pitoisuuden alentamiseksi. Korjaukset voidaan lähes poikkeuksetta tehdä kohtuullisin kustannuksin.

Sisäilman radon aiheuttaa Suomessa vuosittain noin 300 keuhkosyöpää.

-Kolmen vuosikymmenen asuminen asunnossa, jossa pitoisuus on 600 becquereliä, kaksinkertaistaa riskin sairastua keuhkosyöpään, kertoo STUKin radonmittauspalvelun tutkija Heikki Reisbacka.

Mittauspurkin voi tilata STUKista internetsivujen kautta tai puhelimitse numerosta 09 759 88 497. Yhden mittauspurkin hinta on runsaat 40 euroa. STUK suosittelee mittausta kahdella purkilla asunnon eri huoneissa tai kerroksissa. (HäSa)