Uutiset

Vielä on matkaa viisumivapauteen

Mustanmeren rannalla Sotshissa pidetyn EU:n ja Venäjän huippukokouksen pääuutiseksi nousi sopimus viisumikäytäntöjen helpottamisesta. EU:n ulkopoliittisen edustajan Javier Solanan ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin arvion mukaan osapuolet pääsivät lähemmäs tavoitetta eli viisumivapautta.

Mahtimiesten arvio on oikea, mutta vahvalla varauksella. Viisumikäytäntöjen vapauttaminen on vaatinut ja vaatii sitkeitä neuvotteluja. Sopimuksen sisällöstä päästiin sopuun jo viime kesänä, mutta sen allekirjoittamista saatiin odottaa lähes vuosi.

Viisumivapaudesta on esitetty vuosia hurskaita toiveita, mutta ne eivät ole johtaneet juuri muuhun kuin molemminpuoliseen nyökyttelyyn. Nytkään ei sovittu muodollisesti muusta kuin yhteisestä aikomuksesta: osapuolet aikovat helpottaa lyhytkestoisten matkojen viisuminsaantia ja yksinkertaistaa useisiin matkoihin oikeuttavien viisumeiden myöntämistä.

Suomelle EU:n ja Venäjän viisumikäytännöillä on vahvaa merkitystä. Suomi on jo helpottanut viisumeiden myöntämistä venäläisille. On paikallaan, että muut EU-maat seuraavat perässä eli säännöt ovat kaikille samat.

Venäjä on neuvotellut erikseen Saksan ja Italian kanssa liikematkailijoiden viisumihelpotuksista. On ymmärrettävää, että niin Venäjä kuin EU-maatkin haluavat ensisijaisesti suosia liike-elämää ja kaupankäyntiä, mutta se ei yksin riitä.

Myös tavalliset kansalaiset tarvitsevat helpotuksia liikkumiseensa jo ennen tulevaisuudessa siintävää viisumivapautta. Sujuvalla rajaliikenteellä on sekä inhimillistä että taloudellista merkitystä.

Seuraavassa vaiheessa Sotshin sopimus on ratifioitava, jonka jälkeen se tulee voimaan joskus hamassa tulevaisuudessa. Varsinainen tavoite on vielä kauempana. Sen saavuttamiseen voi kulua aivan yhtä hyvin 10 tai 20 vuotta. Pelkkä viisumivapauden mahdollisuuskin avaa silti jo nyt mielenkiintoisia näköaloja.

Lappeenrannasta on Viipuriin hämmästyttävän lyhyt matka: 59 kilometriä.

Venäjä vaurastuu vauhdilla eikä rajaa ole vähäisintäkään järkeä padota.

Kanssakäyminen ja vuorovaikutus ovat hyvästä, koska ne luovat aitoa luottamusta.

Venäjän puoleisesta Karjalasta ja jopa sen palauttamisesta Suomelle käydään aika ajoin kiivastakin keskustelua. Viisumivapaus toisi senkin uuteen ajanjaksoon, jos rajan yli voisi liikennöidä menetettyä Karjalaa katsomaan ilman liikoja muodollisuuksia.

Väki kulkisi nykyistä sujuvammin toki myös toiseen suuntaan.

Rajaliikenteen valvontaa ei voi tietenkään lopettaa mahdollisen viisumivapauden jälkeenkään.

Venäjä sitoutui Sotshissa ottamaan vastaan Venäjältä tulleet maahanpyrkijät, jotka on käännytetty EU-maista, sekä venäläiset että kolmansien maiden kansalaiset.

Kontrollin rajalla on toimittava, eikä ole näköpiirissä, että sen laiminlyöminen olisi myöskään Venäjän edun tai halun mukaista.

Mainos