fbpx
Uutiset

Vienti vetää ja kansan luottamus talouskasvuun vankistuu

Sumuverho hälvenee Suomen talousnäkyminen yltä. Mitä pidemmälle vuosi etenee, sitä enemmän kasvu vankistuu ja nopeutuu. Valtiovarainministeriön alkuvuoden kasvuennuste oli 1,1 prosenttia. Keväällä siihen lisättiin puoli prosenttia. Syksyllä lukua voidaan taas korjata. Sen verran hyviltä ennusteen näyttävät.

Etenkin vientiteollisuus vetää nyt hyvin. Tilauksia on tullut lisää kymmeniä prosentteja viime vuoden vastaavaan aikaan verraten. Myös yritysten tulokset ovat kehittyneet myönteisesti.

Eniten on parantanut pitkään vaikeuksissa ollut metsäteollisuutemme. Miinusmerkkiset tulosluvut ovat kääntyneet positiivisiksi. Myös konepaja- ja elektroniikkateollisuuden tilauskanta vahvistuu nopeasti.

Viennin vetoa avittaa dollariin nähden heikentyneen euron lisäksi kysynnän elpyminen.

Suomen arvioitiin nousevan taantumasta muita EU-maita hitaammin. Nyt kasvuluvut kiihtyvät kärkimaiden vauhtiin.

Viennin yllättävän nopeaan kohenemiseen vaikuttaa merkittävästi myös finanssimarkkinoiden rauhoittuminen Kreikan kriisin jälkeen. Kreikka on leikannut menojaan rankalla kädellä ja vahvistanut näin markkinoiden uskoa maan selviytymiseen velkakurimuksestaan.

Myös euromaiden pankkien selviytyminen stressitestistä ilman vakavia huomautuksia vakauttaa rahamarkkinoita ja luo otollista pohjaa euromaiden talouskasvulle.

Kuluttajien ajatukset talouden kehityksestä kulkevat samalla käyrällä teollisuustuotannon kohenemisen kanssa. Suomalaisten usko taloustilanteen paranemiseen on nyt yhtä vankka kuin vuosikymmenen kovimpana kasvun vuotena 2007.

Kansantuotteesta yli 60 prosenttia syntyy kotimaassa, joten kuluttajien ostoskäyttäytymisellä on merkittävä vaikutus taloutemme kehitykseen.

Istuva hallitus voi onnitella itseään elvytyksen onnistumisesta. Vaikka talous romahti viime vuonna peräti kahdeksan prosenttia, ei työttömyys lähtenyt jyrkkään nousuun kuten viime lamassa.

Nyt näyttää jo siltä, että työllisyystilanne paranee syksyn koittaessa. Avoimia työpaikkoja Suomessa on muutama tuhat enemmän kuin viime vuonna ja työttömien määräkin laski hivenen.

Talouden riskit eivät ole suinkaan hävinneet, vaikka näkymät ovat kirkastuneet. Julkisen talouden ylivelkaantumisongelmista ei ole päästy kuin ensilääkitykseen. Toisaalta kasvua pidetään yhä yllä velkaelvytyksellä. Vasta sen jälkeen eletään varmemmalla pohjalla, kun kasvu jatkuu ilman elvytystä. Suuri vaara on, että velkaelvytys loppuu, ennen kuin maailmantalous elää vakaalla kasvu-uralla.

Suomen uhkakuvana on se, että myönteisesti yllättänyt kasvu viivyttää julkisen talouden tasapainottamista. Näinhän kävi viimeksi kuntasektorilla. Kulujen annettiin nousta kaksi kertaa talouskasvua nopeammin.

Menot