Uutiset

Viheralueiden hoito vähenee Janakkalan taajamissa

Turengin ja Tervakosken taajamien hoitoluokituksia aiotaan alentaa. Syynä on osin rahansäästämisen tavoite pitkällä aikavälillä, mutta myös luonnonmukaisuuden ja ekologisuuden lisääminen.

Janakkalan kunta on teettänyt konsultilla suunnitelman viheralueiden uusiksi hoitoluokituksiksi. Suunnitelman esittelytilaisuus keräsi Turenkiin vain viiden hengen yleisön.

Hoitoa vähennetään

Suurin osa Turengin viheralueista on nykyään joko kakkos- tai kolmosluokkaa. Suunnitelman mukaan kakkosluokan alueita vähennetään, harvemmin hoidettavan kolmosluokan osuus pysyy kutakuinkin ennallaan ja taajamametsiä lisätään reilusti.

Osa nykyisistä kolmosluokan nurmialueista muutetaan maisemaniityksi tai -pelloksi.

Esimerkiksi uudehko Pirttimäen asuinalue muuttuu kolmosluokan käyttöviheralueesta lähes kokonaan joko maisemaniityksi ja taajamametsäksi.

Myös Kuumolaan tulee maisemametsää. Kakkosluokan käyttöviheralue poistuu kokonaan, ja tilalle tulee kolmosluokan aluetta, taajamametsää ja pieni maisemaniitty.

Niittyä ja metsää Harvialaan

Maisemapeltoja tai -niittyjä on suunnitteilla lisäksi myös Hausjärventien varrelle ja Harvialaan.

Lisäksi Harvialan pienille puistoalueille lisätään metsiköitä.

Janakkalan luonto ja ympäristö -yhdistyksen puheenjohtaja Ari Lehtinen kertoi olevansa pettynyt siihen, ettei suunnitelma sisällä lainkaan nykyisiä taajamametsiä. Hän on huolissaan niiden kohtalosta.

-Olisiko mahdollista saada tähän suunnitelmaan mukaan myös metsäalueet, jotta pääsisimme keskustelemaan niiden hoidon tasosta, Lehtinen ehdotti.

-Taajamametsiä koskee metsäsuunnitelma, joka on voimassa vuoteen 2016 saakka, kunnanpuutarhuri Eero Simola kertoi.

Lehtinen kertoi pettyneensä tapaan, jolla kunta oli harventanut metsikköä Hiidenjoen rannassa Pyhämäessä.

-Lopputulos oli masentava. Kaikki pökkelöt oli pantu nurin moottorisahalla. Pökkelöiden säästäminen olisi ollut tärkeää luonnon monimuotoisuudelle. Metsurit tarvitsisivat opastusta, Lehtinen sanoi.

Myllyoja Turengin helmi

Kaavoitusarkkitehti Leena Turkka huomautti, että viheraluesuunnitelmasta puuttuu myös Myllyojan purolehto. Sen luokitus on lähimetsä, joka tarkoittaa hyvin hoidettua taajamametsää.

Lehtinen kuvaili Myllyojan lehtoa Turengin helmeksi, joka pitäisi säilyttää luonnontilassa.

Simola varoitteli, että alue tuskin kuitenkaan säilyy aivan nykyisellään, sillä alueelle tarvittaneen tulevaisuudessa vielä kolmas hulevesilampi.

-Muuten Myllyoja ei kestä uudesta asutuksesta tulevaa hulevesikuormaa.

Harvennusta vai ei?

Viheralueiden hoito ja luokitus jakavat mielipiteitä. Kunnanpuutarhuri on saanut Harvialan asukkailta toiveita puuston harventamisesta.

-Mutta jos rantakoivikkoa harvennetaan liikaa, saavat paju ja muu vesaikko runsaasti kasvualaa, Simola sanoi.

Lehtinen toivoi, että monimuotoisuus Harvialassa säilyisi.

-Ettei hoidettaisi niitä alueita, joita ei ole pakko hoitaa. Harviala on parhaita satakieli- ja pensaikkolintualueita. (HäSa)

Päivän lehti

17.1.2020