Uutiset

Vihreän kullan hyvä haltija

Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kangas jaksaa puhua puurakentamisen ja puun käytön lisäämisen puolesta.

-Puurakentamisella torjutaan ilmastonmuutosta, kun hiiltä sidotaan rakenteisiin. Puu on edelleenkin Suomen vihreää kultaa, mutta monipuolisemmalla tavalla kuin aikaisemmin. Puusta ryhdytään tuottamaan muun muassa biodieseliä, jolla vastataan EU:n ilmastotavoitteisin.

Hämeenlinnalainen Kangas sanoo jokaisella kunnon metsämiehellä olevan viskoosikalsarit. Selluloosasta valmistetun viskoosin hän mainitsee esimerkkinä siitä, miten moninaisten tuotteiden alkuperä on metsässä.

Urheilugaalassa tammikuussa Metsähallitus palkittiin urheilun ja liikunnan design-palkinnolla, mikä Kankaan mukaan oli iloinen yllätys.

Asiantuntijaraati kehui muun muassa Metsähallituksen tarjoamia retkeilypalveluja. Raadin perusteluissa mainittiin myös Nuuksioon rakenteilla oleva, Suomen luontoa esittelevä Suomen luontokeskus Haltia sekä Rovaniemellä sijaitseva tiedekeskus Pilke, jotka edustavat suomalaista huipputason puuarkkitehtuuria.


Synergistä kokonaishallintaa

Metsähallituksen hallinnassa on 12 miljoonaa hehtaaria valtion maa- ja vesialueita eli liki kolmannes Suomen luonnonvaroista. Sen tehtävänä on hoitaa, käyttää ja suojella hallinnassaan olevia luonnonvaroja kestävästi ja tuloksellisesti. Metsähallitus harjoittaa metsätaloutta ja muuta liiketoimintaa sekä hoitaa julkisia hallintotehtäviä.

Kangas puhuu talousmetsien, suojelualueiden ja maa-ainesvarojen synergisestä kokonaishallinnasta, joka on syytä pitää yksissä käsissä.

-Kokonaishallinnalla pystytään vastaamaan myös tehokkaasti yhteiskunnan uusiin tarpeisiin. Hyvä esimerkki on tuulivoimalle otollisten alueiden selvittäminen.

Tuulivoimahankkeissa Metsähallitus on mukana myös kehittämisessä, kaavoituksessa, hankekehityksessä, luvituksessa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa.

-Energian tuotanto ei ole kuitenkaan Metsähallituksen toimialaa. Tehty työ myydään niille, jotka tuulimyllyjä pystyttävät, Kangas sanoo.

Metsähallitus on Kankaan mukaan onnistunut metsän eri käyttömuotoihin liittyvien intressien yhteensovittamisessa viime vuosina hyvin. Metsäsotia ja muita isoja kärhämiä ei ole käynnissä.


Hämeenlinna tärkeä paikka

Kangas sanoo Metsähallituksen säilyvän jatkossakin kokonaisena, nykyisen kaltaisena valtion liikelaitoksena.

-Tämä periaate on kirjattu myös hallitusohjelmaan.

Hämeenlinnassa Metsähallituksen uudet toimitilat eivät ole puusta. Kangas on kuitenkin tyytyväinen siihen, että koko Metsähallituksen paikallinen väki – luontomatkailun, luonnonsuojelun ja metsätalouden ammattilaiset- on nyt samoissa tiloissa hyvällä paikalla Keinusaaressa.

-Hämeenlinnasta hallinnoidaan muun muassa Evon retkeilyaluetta, Hämeen luontokeskusta Tammelasta sekä puolustusvoimien hallussa olevia alueita. (HäSa)

Mainos