fbpx
Uutiset

Vihreät julkisti vastauksensa Rinteen kysymyksiin – fossiilisista polttoaineista luopumisille eräpäivät ja hakkuita pienennettävä

Pekka Haaviston johtamat vihreät kasvatti kannatustaan ja kansanedustajiensa määrää eduskuntavaaleissa pari viikkoa sitten. Kuva: Kimmo Brandt/compic
Pekka Haaviston johtamat vihreät kasvatti kannatustaan ja kansanedustajiensa määrää eduskuntavaaleissa pari viikkoa sitten. Kuva: Kimmo Brandt/compic

Vihreät julkisti ensimmäisenä puolueena vastauksensa hallitustunnustelija Antti Rinteen (sd.) kysymyksiin. Rinne esitti puolueille 11 kysymystä perjantaina ja vastausaika päättyy huomenna kello 12.

Vihreät korosti odotetusti vastauksissaan ilmastoasioita. Vihreiden mukaan tulee laatia tiekartta siitä, kuinka Suomi muutetaan seuraavien vuosikymmenten aikana ilmaston kannalta kestäväksi.

Vihreiden mukaan fossiilisille polttoaineille tulee asettaa eräpäivät siten, että kivihiilen, turpeen ja lämmitysöljyn energiakäytöstä luovutaan 2020-luvulla, muista 2030-luvun aikana.

Puolue haluaa myös asettaa tavoitteeksi päästöttömän henkilöliikenne vuoteen 2040 mennessä. Henkilöautoliikenteen tarvetta tulee vähentää panostamalla toimivaan joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn.

Vihreiden mukaan liikenteen päästöjä voidaan vähentää sähköistämällä, biokaasun tuotantoa ja liikennekäyttöä lisäämällä ja ohjaamalla biopolttoaineet ensisijaisesti raskaaseen ja lentoliikenteeseen.

Vihreät haluaa lopettaa uusien fossiilisia polttoaineita käyttävien polttomoottorihenkilöautojen myynnin vuoteen 2030 mennessä.

Hallitustunnusteluja vetävä sdp on joutunut monesti tarkentamaan kantaansa polttomoottoriautoihin. Sdp on halunnut laatia aikataulun uusien fossiilisia polttoaineita käyttävien polttomoottoriautojen kieltämiseksi seuraavalla hallituskaudella, mutta korostanut, että vanhoilla fossiilisia polttoaineita käyttävillä autoilla saa ajaa niin kauan kuin ne kulkevat.

Metsänhakkuita pienennettävä

Vihreille kiperä paikka hallitusneuvotteluissa ovat metsähakkuut. Metsä Group kertoi perjantaina, että se suunnittelee Kemiin uutta sellutehdasta, joka lisäisi metsähakkuita Pohjois-Suomessa.

Vihreät ilmoitti jo viikonloppuna vastustavansa metsähakkuiden lisäämistä, koska se ei puolueen mielestä ole kestävää ilmaston näkökulmasta. Metsät ovat tärkeitä hiilinieluja.

Vihreät korostaa vastauksissaan Rinteelle, että talousmetsissä tarvitaan nykyistä tehokkaampaa monimuotoisuuden suojelua. Vihreiden mukaan metsähakkuita on pienennettävä ilmaston ja monimuotoisuuden kannalta kestävälle tasolle.

Vihreiden kanta hakkuisiin ja samalla muun muassa Metsä Groupin hankkeeseen tulee törmäämään yhteen sdp:n kannan kanssa. Myös muut suuret puolueet asettunevat kannattamaan hankkeen toteuttamista.

Työlupien tarveharkinta pois ja kaikille toisen asteen koulutus

Vihreät varmistaisi 75 prosentin työllisyysasteen huolehtimalla työntekijöiden ja yrittäjien osaamisesta. Kaikille nuorille pitäisi taata vähintään toisen asteen koulutus.

Vihreät korvaisi ikääntymisestä seuraavaa työvoiman vähenemistä edistämällä työ- ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa. Poistetaan työlupien tarveharkinta ja nopeutetaan työlupakäytäntöjä. Tunnusteluista vastaava sdp ei poistaisi työlupien tarveharkintaa. Sen sijaan kokoomus, keskusta ja rkp olisivat vihreiden lisäksi valmiita luopumaan työlupien tarveharkinnasta.

Rinne ei kysynyt puolueilta suoraan taloudesta tai verotuksesta. Sen sijaan kysymyksissä piti ottaa kantaa palvelujen rahoittamiseen.

Vihreät rahoittaisi hyvinvointipalveluita leikkaamalla ympäristölle haitallisia tukia ja tehottomia yritystukia vähintään miljardin verran seuraavan vaalikauden aikana. Lisäksi puolue olisi kiristämään olemassa olevia ja ottamaan käyttöön kokonaan uusia ympäristö- ja haittaveroja sekä omistamisen tuottamiin tuloihin kohdistuvia veroja.

Vihreiden verolinjauksessa kevennetään ansiotulojen verotusta pieni- ja keskituloisia painottaen ja helpotetaan ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista. Vihreiden verolinjaus on kohtuullisen helposti sovitettavissa yhteen sdp:n kanssa.

Syrjäytymistä ehkäistävä, poliiseja lisää

Rinne kysyi puolueilta sisäisen turvallisuuden riskitekijöitä ja tapoja vahvistaa sisäistä turvallisuutta.

Vihreiden mukaan suurin sisäisen turvallisuuden riskitekijä on syrjäytyminen ja siksi syrjäytymisen ehkäisy on ensiarvoisen tärkeää.

Vihreät torjuisi syrjäytymistä torjumalla eriarvoisuutta, vahvistamalla ennaltaehkäisevän työn resursseja ja tehokkaalla viranomaisyhteistyöllä. Näillä keinoilla torjutaan myös terrorismin ja radikaalien ääriliikkeiden pesiytymistä Suomeen. Poliisien määrän vihreät nostaisi 650 poliisilla 7850:een

Vihreät painottaa, että tulevalla hallituskaudella on tehtävä koulutuksen ja tieteen kunnianpalautus. Tarvitaan miljardiluokan panostukset koulutukseen ja tutkimukseen. Perusrahoitusta tulee lisätä kaikille koulutusasteille ja korkeakoulujen rahoitus palauttaa indeksiin.

Vihreiden mielestä toisen asteen koulutus on välttämätön minimitaso kaikille nykyisille ja tuleville sukupolville. Ammatilliseen koulutukseen tehdyt leikkaukset on peruttava – ja lähiopetuksen määrää lisättävä. Toisen asteen koulutuksen vihreät tekisi maksuttomaksi kaikille. Sdp:n vaatimaan oppivelvollisuuden pidentämiseen vihreät ottaa myönteisen kannan.

Kolmikantaiselle valmistelulle kannatusta

Sdp:lle tärkeään työmarkkinoiden kolmikantaiseen valmisteluun vihreät myös suhtautuu myönteisesti.

Maakunnissa tärkeinä pidetyt junayhteydet ovat vihreiden listoilla. Puolue on valmis selvittämään esimerkiksi erilaisia hankeyhtiömalleja, joissa enemmistöomistus on kuitenkin pidettävä julkisilla toimijoilla. Hankeyhtiömallilla on mahdollista toteuttaa esimerkiksi pääradan parannuksia, kuten nopea yhteys Helsingin ja Tampereen välillä, sekä Helsingin ja Turun väli, Lentorata sekä Itärata.

Sote-uudistuksessa vihreät on valmis etenemään parlamentaarisesti ja neuvottelemaan kaikista ratkaisuista, jotka parhaiten toteuttavat uudistuksen tavoitteet, jotka edelleen ovat saavuttamatta.

Vihreät korostaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut pitää järjestää lähtökohtaisesti julkisina palveluina.

Menot