Uutiset

Viikon puheenaihe: Kaikkien aikojen jännitysnäytelmä

Tilanne on kutkuttava, sillä miesmuistiin vaalituloksen ennakoiminen ei ole ollut näin hankalaa.
Ehdokkaat ponnistelevat kalkkiviivoille saakka, mutta lopputulos riippuu siitä, miten äänestäjät – ja erityisesti perussuomalaisia gallupeissa kannattaneet – lähtevät leimauttamaan äänestyslippunsa.

– Kyse ei ole ainoastaan siitä, saavatko perussuomalaiset omat kannattajansa liikkeelle, vaan tilanne saattaa aktivoida osaa äänestäjistä myös äänestämään vastavetona perussuomalaisille, tutkijatohtori Hanna Wass Helsingin yliopistosta arvioi.

Hämeen Sanomien teettämän vaaligallupin mukaan 77 prosenttia vastaajista aikoo antaa äänensä eduskuntavaaleissa.
Äänestävistä huomattava osa, 35 prosenttia, ei kuitenkaan vielä viikko sitten tiennyt, minkä puolueen ehdokasta aikoo äänestää. Erityisesti naiset näyttävät vielä miettivän eri puolueiden välillä.

Vastaajista 11 prosenttia ilmoitti, että ei aio lähteä uurnille. Loput eli 13 prosenttia ei vielä tiennyt aikooko äänestää.

Viime eduskuntavaaleissa äänestysprosentti jäi Hämeen vaalipiirissä alle 64 prosentin. Se oli koko maan keskiarvoa alhaisempi.

Nuoret epävarmin ryhmä
Kaikkein epävarmimpia äänestämisestään näyttävät kyselyn mukaan olevan nuorimmat äänestäjät: 18-24-vuotiaista lähes neljännes ei osannut sanoa vielä alkukuusta aikooko äänestää. Samassa ikäryhmässä 15 prosenttia vastaajista ilmoitti, että ei aio äänestää lainkaan.

– Nuoremmissa ikäryhmissä on aina paljon niitä, jotka tekevät varsinaisen äänestyspäätöksen vasta lähellä varsinaista vaalipäivää. Tämän takia nuoret varmasti myös suosivat ennakkoäänestystä paljon vähemmän kuin vanhemmat ihmiset, sanoo Hanna Wass.

Nuorten epävarmuutta voidaan selittää esimerkiksi vakiintumattomalla puoluekannalla. Kiinnostus äänestämiseen myös lisääntyy iän karttuessa, sitä mukaan, kun yhä useammat asiakysymykset alkavat koskea itseä.

– Nuoret ikäryhmät eivät kuitenkaan sosiaalistu enää samalla tavalla äänestäjiksi kuin aikaisemmin, vaan matala osallistumistaso jatkuu pitkälle aikuisuuteen.

Perussuomalaisuus vetoaa moniin
Perussuomalaisten kannatuksen ennustamisesta tekee vaikeaa erityisesti se, että puolue näyttää keräävän hyvin erityyppistä väkeä ympärilleen.

Hämeen Sanomien vaaligallupin mukaan Perussuomalaiset on houkuttelemassa eniten nukkuvia puoleensa. Puolue on kyselyn mukaan viemässä ääniä myös SDP:n, vihreiden ja kokoomuksen kustannuksella. Puolueen kannatus on tasaisen varmaa kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi yli 64-vuotiaissa: heistä vain viisi prosenttia ilmoittaa äänestävänsä puolueen ehdokasta.

Perussuomalaisia ei Wassin mukaan voi niputtaa enää pelkäksi oikeistoradikalismin muodoksi, joita Eurooppa-vastaisuuden lisäksi leimaa nihkeä kanta maahanmuuttoon, vaan osaan äänestäjistä vetoaa perussuomalaisten tarjoamat perinteiset arvot.

Perussuomalaisten arvomaailma onkin muun muassa uskontoa, etiikkaa ja moraalia koskevissa kysymyksissä melko lähellä kristillisdemokraatteja ja myös keskustaa ja kokoomusta.

Asiakysymyksiä on riittänyt
Vaalitutkimusten mukaan äänestyspäätökseen vaikuttavat nykyisin yhtä paljon sekä puolue että ehdokas. Puolueen puheenjohtajien merkitys on kasvanut, mikä on näkynyt vaalien alla esimerkiksi television vaalikeskusteluissa.

Tutkijatohtori on mielissään siitä, että näissä vaaleissa ei ole ollut pulaa asiakysymyksistä. Laman ja valtion talouden elvyttämisen lisäksi oman mausteensa keskusteluihin on tuonut vaikeuksiin ajautuneiden euromaiden tukeminen.

– Vaalien jälkeen on mielenkiintoista nähdä, miten vaaliajankohdan siirtäminen huhtikuulle vaikutti esimerkiksi kampanjoinnin kestoon, Wass miettii. (HäSa)

Tästä on kysymys
– Hämeen Sanomien vaaligallup povaa Perussuomalaisille vaalivoittoa Hämeen vaalipiirissä.
– Gallupin mukaan puolue olisi ottamassa neljä paikkaa kokoomukselta, SDP:ltä ja vihreiltä.
– Vuosikymmeniin ei ole ollut näin epäselvää, mitkä puolueet keräävät suurimman äänisaaliin.
– Vaalien lopputulokseen vaikuttaa suuresti, miten innokkaasti äänestäjät lähtevät uurnille.
– Äänestysprosentin ennustetaan kohoavan vuoden 2007 vaaleista.
– Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 17.4. klo 9-20.
– Ennakkoäänestys kotimaassa päättyy huomenna tiistaina.