fbpx
Uutiset

Viina syö perusturvan rahoja

Hämeenlinnan tulevan vuoden budjetti on par’aikaa käsittelyssä. Perusturvalautakunta, jonka alaan kuuluvat kaupungin sosiaalipalvelut ja terveystoimen eri osa-alueet, on jälleen kiperien kysymysten edessä. Menopaineita on enemmän kuin raameissa varaa korotuksiin.

Palveluita on kehitetty ja erilaisilla toimenpiteillä ja koneiston rasvauksilla on saatu aikaan huomattavasti toiminnan järkevöittämistä ja myös kustannussäästöjä. Henkilökunta on aktiivista ja osaavaa ja on palkkansa ansainnut.

Kuitenkin yllättävätkin ja uudet kustannuspaineet ovat nousseet esille jo viime ja kuluvana vuonna, tulevasta puhumattakaan.

Eri toimialoilla, kuten toimeentuloturvassa, lastensuojelussa, päihdepalveluista puhumattakaan, löytyy yhteinen selittäjä kasvaneelle palvelutarpeelle: lisääntynyt alkoholin kulutus.

Alennettu alkoholiverotus on aikaansaanut kaikkien ikäluokkien lisääntyneen juomisen, työikäiset, ikääntyvät ja myös nuoriso juo enemmän kuin koskaan, ja väkevämpiä juomia. Asenneilmapiiri on Suomessa erilaisten tutkimusten mukaan erittäin alkoholimyönteinen, päihtyneenä esiintyminen on yhä yleisempää.

Paikallistasolla voimme kehittää palveluita, panostaa ennaltaehkäisyyn ja tarttua huolen harmaisiin kohtiin. Valtakunnan tasolla on kuitenkin tehtävä suuret muutokset.

Alkoholiverotusta on nostettava etenkin väkevien juomien osalta tasolle, jolla se oli ennen 2004 veronalennusta. Lainsäädäntö muokkaa asenteita ja toisaalta sen tulee kuvastaa yhteisön arvoja.

Yli 66 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä että alkoholin liiallinen kulutus on kansallinen ongelma. Ravintoloissa juominen ei ole se suurin ongelma, puistoissa, kaduilla ja kotona tapahtuva juominen on. Siksi vähittäismyynnissä olevan viinan hinnalla on merkitystä.

Aikuisten juomisen malli siirtyy valitettavasti myös nuorille, juodaan yhä useammin ja yhä väkevämpiä juomia. Mitä myöhäisemmäksi saadaan siirrettyä juomiskokeilujen aloittamista, sitä epätodennäköisempää ovat juomisen aikaansaamat ongelmat aikuisiässä. Tärkeää on tietysti aina muistaa se, että alle 18 -vuotiaiden juominen on aina lainvastaista ja riski kasvulle ja kehittymiselle.

Perusturvan palveluiden kehittäminen on haastavaa ja moninaista koska ollaan tekemissä ihmisten arjen kanssa, vaikutetaan jokapäiväiseen elämänlaatuun. Työhön tarvitaan työkaluja, ja verotukseen puuttuminen on loistava työkalu. Viisas ei ole se joka ei tee virheitä vaan joka osaa myös korjata ne.

Sari Rautio

valtuutettu (kok.), perusturvalautakunnan jäsen

Hämeenlinna

Menot