Uutiset

Villiä menoa maalämmön talteenotossa

Vielä viime syksynä Hämeenlinnassa sai tehdä maalämpökaivon ilmoittamalla asiasta kaupungille.

Ilmoitusmenettely muutettiin kuitenkin jo vuodenvaihteessa luvanvaraiseksi, koska maalämmön suosio alkoi kasvaa vauhdilla.

-Reikien poraaminen on ollut aika villiä, rakennustarkastaja Harri Turunen kertoo.

Kaupungissa otettiin varaslähtö asian suhteen, sillä laki luvanvaraisuudesta tulee voimaan vasta vappuna. Varaslähdöstä huolimatta kaupungilta puuttuu toimenpideluvan virallinen taksa.

-Kyllähän tässä hoppu tulee, mutta lautakunta ei ole vielä käsitellyt taksa-asiaa. Eikä se ehdi sitä käsitelläkään ennen toukokuun alkua.

Turunen arvelee, että luvalle tulee hintaa omakotitalon kohdalla 120 euroa ja kiinteistön 280 euroa. Hän perustelee taksoja jo olemassa olevien lupien hinnoittelulla. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamislupa maksaa 280 euroa ja omakotitalon jätevesijärjestelmän rakennuslupa maksaa 120 euroa.

Maalämpöjärjestelmän rakentamista voi Turusen mukaan verrata laajuudeltaan jätevesijärjestelmän rakentamiseen.

-Hinnoittelu on kuitenkin vielä tässä vaiheessa epävirallista, rakennustarkastaja painottaa.


Tarkat ohjeet kaivon sijoittamiselle

Lämpökaivon sijoittamisessa on otettava huomioon Suomen ympäristökeskuksen laatimat ohjeet. Kaivon poraamisesta ei saa aiheutua haittaa naapureille.

Turusen mukaan 20 x 20 metrin tontille kaivon sijoittaminen saattaa tuottaa vaikeuksia, sillä kaivosta täytyy olla matkaa esimerkiksi naapurin rajalle kymmenen metriä.

-Niin pieniä tontteja on Hämeenlinnassakin. Esimerkiksi Poltinaholla. Tosin sinne ei voi muutenkaan porata uusia maalämpökaivoja, koska se on pohjavesialuetta.

Turunen arveli viime syksynä, että noin 30 prosenttia Hämeenlinnan seudun uudisrakennuksista lämpiää maalämmöllä. Tämänhetkisestä tilanteesta ei ole tarkkaa tietoa.

-Tuntuu, että määrä on paljon isompi.

Viime viikkoisen valtioneuvoston antaman asetuksen perusteella maalämmön keräämiseen tarkoitettuja kaivoja tai putkistoja ei saa enää rakentaa ilman toimenpidelupaa.

Asetus tuli ajankohtaiseksi, sillä osa kunnista vaati toimenpide- tai rakennusluvan, osa ilmoituksen ja osa ei mitään. (HäSa)

Menot