fbpx
Uutiset

Viralan kylään saatetaan kaavoittaa 60 tontin asuinalue

Kylän kehittäminen ei ole helppo juttu. Se ainakin kävi selväksi Viralan toisessa kyläkaavaillassa Viralan koululla Janakkalassa.

Kylälle haluttaisiin ainakin viemäri, katuvalot ja kevyen liikenteen väylä. Sellaisia ylellisyyksiä ei kuitenkaan kannata rakentaa harvaan asutulle seudulle.


Viemäröinti vaatii maksajia

Janakkalan vs. teknisen toimen ja maankäytön johtaja Hannu Seppälä kertoi, että viemäröintiä voidaan ruveta harkitsemaan siinä vaiheessa, kun tiedossa olisi 15 liittyjää yhtä kilometriä kohti. Muuten liittymismaksu nousisi liian korkeaksi.

Myös muita parannuksia voidaan odottaa käytännössä vasta, kun asukkaita on saatu lisää ja kylän rakennetta on tiivistetty.

Viralassa mahdollisuudet kehittymiseen ovat kuitenkin hyvät. Seppälä sanookin, että Virala on Janakkalan mallikylä, ja siksi se on mukana kyläkaavahankkeessa.

Kyläkaavahanke koskee seitsemää kylää Hämeenlinnan seudulla, ja Virala on ainoa janakkalalainen kylä hankkeessa. Kyläkaava-arkkitehti Satu Huuhka on hahmotellut, mihin kylissä voisi sijoittaa uusia asuintontteja. Viralassa on kuitenkin edetty eri tavoin.

-Viralassa asukkaat ovat itse esittäneet, mihin tontteja voisi sijoittaa, Huuhka kertoi. Hän esitteli kyläkaavaillassa karttaa, johon yksityisille maille sijoitetut tonttiehdotukset oli merkitty.


60 tontin alue mahdollinen

Näistä ei paljon puhuttu kyläkaavaillassa. Sen sijaan keskusteltiin kunnan mahdollisuuksista kaavoittaa omistamansa Saarelan tila ja sen jatkoksi mahdollisesti ostettava toinen tila. Saarelan tilalla sijaitsee leirintäalue, mutta siihen kuuluu runsaasti muutakin maata.

Kahdesta tilasta voisi kaavoittaa 25 hehtaarin asuinalueen. Kunnan yleiskaavasuunnittelijan Ismo Holstilan mukaan sinne olisi mahdollista saada 60 tonttia.

Mahdollinen tuleva asuinalue tuntui toisaalta innostavan, toisaalta pelottavan viralalaisia.

Kädennostogallupissa vain kolme osanottajaa nosti kätensä, kun kysyttiin kannatusta asemakaavalle. Toisaalta vastustustakaan ei ilmennyt.

-Selvää on, että elämä häiriintyy, kun on tottunut metsässä asumaan, sanoi Matti Puistola, joka johtaa Viralan kyläyhdistystä. Hänestä olisi kuitenkin tärkeää, että kunta kaavoittaisi omistamansa maan.


Varastoon ei kannata kaavoittaa

Hannu Seppälä kertoi, ettei Viralan asemakaava ole vielä mukana kunnan kaavoituskatsauksessa, joka ulottuu vuoteen 2015. Joskus kuitenkin jokin tärkeä hanke voi ohittaa aiemmat hankkeet kaavoitettavien alueiden jonossa.

Ismo Holstila korosti, että kaavoitusratkaisujen teossa on ehdottoman tärkeää tunnistaa kysyntä.

-Varastoon ei kannata kaavoittaa. Se on aivan liian kallista.

Yksi viralalaisten hartaasti toivoma asia on pikavuoropysäkki moottoritien varteen.

Pysäkki on maakuntakaavassa, mutta silti pysäkkitoive on saanut viime syksyn jälkeen kylmää vettä niskaansa.

-Pysäkin alueelle on tullut vaatimus pohjaveden suojaamiseksi. Kyse on isosta rahasta, Hannu Seppälä kertoi.

Näin hanke siirtyy kauemmas tulevaisuuteen. Kun se aiemmin oli ely-keskuksen luokituksessa toimenpideluokassa 1, on se nyt pudotettu luokkaan 3.

Viralan pysäkki olisi lähin pikavuoropysäkki myös turenkilaisille.


Teollisuusaluetta tien toiselle puolelle

Rastikankaan alueen laajentaminen arveluttaa Siankärsäntien asukkaita, jotka hekin ovat viralalaisia, vaikka asuvatkin eri puolella moottoritietä kuin suurin osa kyläläisistä.

Ismo Holstila vakuutti, ettei Rastikankaan laajennusalueelle tule ympäristöön vaikuttavaa rakentamista.

-Ja tämän jälkeen teollisuusaluetta kaavoitetaan Turengintien toiselle puolelle kohtaan, jossa ei ole asutusta.

Uuden ja vanhan kolmostien väliin voidaan tulevaisuudessa rakentaa toimitilatyyppisiä rakennuksia, jotka sietävät olla melualueella. Tällaisia rakennuksia voisivat olla tehtaanmyymälä tai keskusvarasto.

Satu Huuhka sanoi, että tässä vaiheessa ei ole selvää, mihin kyläkaavahanke Viralan osalta päätyy.

-Hanke on ollut täällä kommunikaatioväline kyläläisten ja kunnan välillä. Lopputulos voi jäädä analyysiasteelle. Kunnan asemakaavoitus on oma prosessinsa. (HäSa)

Menot