fbpx
Uutiset

Vitabalansille ympäristölupa

Hämeen ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan Hämeenlinnassa sijaitsevalle Vitabalansin lääketehtaalle. Ympäristöluvassa on annettu selvitysvelvoitteet haihtuvien orgaanisten hiilivetyjen (VOC-yhdisteet) ilmapäästöjen ja kaatopaikalle toimitettavien jätteiden määrän vähentämiseksi sekä ympäristöriskien selvittämiseksi. Lisäksi on annettu muun muassa jätevesipäästöihin liittyvä määräyksiä.

Laitoksella ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. Ympäristölupavelvolliseksi laitos on tullut vuonna 2000 uudistuneen ympäristölainsäädännön myötä. Annettuja lupamääräyksiä tarkistetaan seuraavan kerran viimeistään vuonna 2016. (HäSa)

Menot