Uutiset

VTV unohti maakunnat

Arvioidessaan hallituksen vuonna 2008 valmistunutta ilmasto- ja energiastrategiaa Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV sohaisee arkaa asiaa. Viraston mielestä yksityisautolla ajettavat työmatkavähennykset ovat ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa ja ne voisi poistaa. Valtio menettää tukiessaan työmatkoja satoja miljoonia euroja, mikä on suurempi summa kuin kaikki ilmastomenot. Tänä vuonna valtio ohjaa 550 miljoonaa euroa ilmastonmuutoksen torjuntaan.

On totta, että palkansaajien oikeus vähentää, tosin omavastuuosuuden jälkeen, matkakuluja verotuksessaan, kannustaa yksityisautoiluun. Aamuin illoin työmatkalaisten matelevat autojonot ruuhkauttavat suurten keskusten ja niiden lähialueiden tiet. Kaiken muun haitan ohella autokolonnat tupruttavat saasteita ilmaan.

Kuva sopii pääkaupunkiseudulle ja joihinkin suuriin kaupunkeihin, mutta ei missään nimessä koko maahan. Tosin Helsingin seudun asukkaillakin on yksilöllisiä tarpeita, jotka puoltavat yksityisautoilua, muun muassa lasten päivähoitopaikan sijainti.

Suomi on laaja, harvaanasuttu ja pitkien etäisyyksien maa. Tätä tosiasiaa VTV:n kritiikki ei ota lainkaan huomioon, vaan peilaa kannanottonsa ahtaasti isojen kaupunkien ja leimallisesti pääkaupunkiseudun tilanteesta.

Elämää on myös kehäkolmosen ulkopuolella. Jopa pääkaupunkiseudulla on asuinalueita, joihin joukkoliikenteen verkosto ei ulotu. Maakunnista sujuvat julkiset kulkuyhteydet, linja-autot ja paikallisjunat ovat monin paikoin jo kadonneet. Harvalla työntekijällä työpaikka on kävely- tai pyöräilymatkan päässä ja tällöin ainoaksi vaihtoehdoksi jää kulkea töissä omalla autolla. Heille ei ole mahdollista taittaa matkojaan julkisilla joukkoliikennevälineillä, busseilla, metrolla tai junalla.

Jos työmatkojen verovähennysoikeuteen ollaan vakavalla mielellä kajoamassa, leikkauksesta ei saa tulla suoraviivaista, jossa kaikkia matkalaisia kohdellaan samalla mitalla. Jo nyt autojen liikennevakuutusmaksut määräytyvät sen omistajan tai haltijan kotikunnan mukaan. Maksuperusteena on liikennetiheys ja siitä johtuvat onnettomuudet. Paikkakunnalla, jossa kolaroidaan vähän, maksut ovat pienemmät kuin kunnissa, joissa pellit kolisevat usein.

Työmatkakustannusten vähennysoikeus tai jopa autovero voisivat olla porrastettuja sen mukaan, millainen joukkoliikenteen tarjonta alueella on tarjolla vaihtoehdoksi oman auton käytölle. Pääkaupunkiseudulla, jossa on maan kehittynein joukkoliikenteen palvelukirjo, verovähennys yksityisautolla taitetuista työmatkoista voisi olla maaseutukuntia pienempi, ellei hyviä perusteita yksityisautoilulle ole esittää.

Merkittävä asia on myös se, että monipuolinen joukkoliikenne on yhteiskunnan ylläpitämä ja osin myös rahoittama järjestelmä. Jos yhteiskunta tarjoaa yhden edullisen kyydin, sen ei ole syytä tukea toista ja vieläpä saastuttavaa vaihtoehtoa.