fbpx
Uutiset

Vuokrametsät hoidetaan parhaiten

Venäjällä valtio omistaa metsät ja määrää, kuka niitä saa käyttää ja miten niitä hoidetaan. Venäjän uuden metsälain mukaan valtio voi vuokrata metsiä tarjousten perusteella mm. hakkuisiin, metsästykseen ja uskonnollisia menoja varten.

Vuokra-aika on pitkä, 49 vuotta, joten vuokraajat ovat kiinnostuneet myös metsän hoitamisesta.

-Vuokratut metsäalueet ovat parhaiten hoidettuja, kertoivat venäläiset metsäammattilaiset Evon metsäopiskelijoille ja kestävän kehityksen opiskelijoille, jotka tutustuivat Venäjän metsänhoitoon Pietarin alueella viime viikolla.

Metsien yksityistäminen ei Venäjällä ole näköpiirissä. Yksityistettynä metsämaan pelätään keskittyvän liikemies-oligarkkien tai ulkomaalaisten ostajien käsiin.

Kokorunkoina tien varteen

Venäjällä metsävaroja on niin paljon, että metsät pyritään uudistamaan luontaisesti. Metsäviljelyyn tukeudutaan silloin, kun taimettuminen ei muutoin onnistu.

-Suomalaisin silmin olisi luullut, että metsän istuttaminen olisi yleisempää. Luontaisesti uudistaen puu kasvaa hitaasti, Evon opiskelijat vertaavat.

Yliopettaja Ilmari Häkkinen kertoo, että Karjalan alueella harvennushakkuita on tehty vasta 90-luvulta lähtien.

-Metsäkoulutus on yleisesti ottaen laadukasta, mutta taloudelliset realiteetit määräävät, missä määrin oppeja voidaan soveltaa kentällä. Harvennushakkuita ei ainakaan vielä nähdä yhtä mielekkäinä kuin meillä.

Puu korjataan metsästä pääasiassa kokonaisina runkoina, koska se on helpoin tapa tuoda puu tien varteen. Korjuukalustoa ja metsäteitä ei ole yhtä hyvin kuin Suomessa.

-Valtiolla on velvoite työllistää metsureita. Siksi yli puolet hakkuista tehdään metsurityönä, Häkkinen lisää.

Vuokraajan velvollisuus on laatia vuokrametsälleen suunnitelma, kun aiemmin suunnitelman teosta huolehti valtiollinen organisaatio.

-Vuokraaja ostaa suunnittelupalvelun, mutta sitä ei ole riittävästi saatavilla. Koulutetuista suunnittelijoista on pulaa, opiskelijat kertovat.

Porsaanreikiä osataan käyttää

Yksityinenkin venäläinen voi omistaa maata, jossa on metsää, mutta silloin se katsotaan tonttimaaksi. Toisin sanoen maa-alue voidaan lukea muuksi kuin metsämaaksi, ja siten yksityinenkin voi omistaa metsää.

Yksityisen omistaman tontin koolla ei ole tarkkoja rajoituksia.

-Laittomia hakkuita tapahtuu. Ainakaan sahoilla ei ollut aina tarkkaa tietoa, millaiselta maalta puu oli peräisin, Evon opiskelijat hämmästelevät.

Tukkipuita varastetaan teiden varsilta ja metsää palaa huolimattoman tulenkäsittelyn seurauksena. Leimikot saattavat laajentua yli sovittujen rajojen. Satelliiteilla pyritään seuraamaan laittomia hakkuita.

Puuosaaminen on laadukasta

Jokamiehenoikeudet ovat samanlaiset kuin Suomessa. Venäläiset saavat kerätä metsissä vapaasti marjoja ja sieniä omaan käyttöönsä.

-Puutuotteet olivat laadukkaita. Ikkunatehtaassa valmistettiin erikoistuotteita asiakkaan toiveiden mukaan esimerkiksi Eremitaasin taidemuseoon ja kirkkoihin. Kaikesta huolimatta kyllä Venäjällä osaamista on.

Metsäsertifioinnissa on käytössä kaksi kansainvälisesti hyväksyttyä omaa sertifiointimenettelyä. Ulkomaille lähtevässä puussa ollaan tarkkoja sertifioinneissa. Venäjän sisällä liikkuvasta puusta ei olla yhtä tarkkoja. (HäSa)

Menot