Uutiset

Ydinkeskustan ympäristöä pitäisi tiivistää

Hämeenlinnalle ei jäänyt paljonkaan lausuttavaa vaihemaakuntakaavasta. Suuri osa sen tavoitteista on kirjattu kaavaan luonnosvaiheen nähtävillä olon jälkeen.

Äskettäin nähtävillä olleesta kaavaesityksestä, Hämeenlinna haluaisi vielä poistaa keskustan länsireunalta Kaurialan kautta Tiiriöön tehdyn merkinnän yhdyskuntarakenteen eheyttämistarpeesta.

Tilaajapäällikkö Aimo Huhdanmäki toteaa, että kaupunkirakenteen eheyttämis- ja tiivistämistarvetta on keskustan tuntumassa paljon laajemmalla alueella, joten merkinnästä tulisi luopua.

Myllyojan varresta halutaan poistettavaksi viheryhteystarpeen merkintä, koska asia ei ole maakunnallinen. Se ratkaistaan yleiskaavoituksen yhteydessä.

Tiiriöön lisää asukkaita

Yleisesti ottaen vaihemaakuntakaavan esitystapa on aikaisempaa yleispiirteisempi. Sitä pidetään Hämeenlinnassa hynänä asiana.

Tiiriön alueen luonne on maakuntakaavan mukaan muuttumassa vähitellen nykyistä sekoittuneemmaksi eli sinne tulee myös asutusta nykyistä tiiviimmin.

Asutus leviää myös kohti Alajärven ranta-aluetta ja Hattulan rajaa luoteessa ja kaakossa taas Katumajärven itäpuolelle ja kohti Janakkalan rajaa.

Hämeenlinnan ennustetaan kasvavan vuosittain 300-400 asukkaalla. Suurin paine on kantakaupungissa ja erityisesti pientaloasumiseen.

Orsi konsultin pohdittavana

Kaakossa laajentumistarvetta olisi enemmänkin, mutta sitä ennen Hämeenlinnan ja Janakkalan pitäisi ratkaista kiistansa Harvialan orresta.

Konsulttiyhtiö selvittää parhaillaan, onko mahdollista löytää kummallekin sopivaa ratkaisua.

Hämeenlinna haluaisi tehdä varauksen Harvialan orrelle, joka alkaisi moottoritieltä kuntien rajalta, etenisi kohti itää Harvialantielle ja kaartuisi sieltä kohti 10-tietä siten, että liittymä tulisi johonkin Velssin tai Kankaisten vaiheille.

Hämeenlinnassa merkittävimmät työpaikkavaraukset ovat Painokankaalla. Myös Iittalassa moottoritien liittymän vaiheilla on varauduttu elinkeinotoimintojen laajentumiseen, samoin Eteläisissä, Rengossa ja Hauhon Portaassa.

Myös asuinalueiden laajenemiselle on varaukset nykyisissä kunnanosakeskuksissa.

Kaupallisia palveluja pyritään vaihemaakuntakaavassa ohjaamaan liikenneväylien läheisyyteen, jotta ne olisivat saavutettavissa myös julkisella liikenteellä. (HäSa)

Mainos