Uutiset

Yhdistys on joustava auttaja

Hämeenlinnassa on aloittanut toimintansa diakoniayhdistys, jonka tarkoituksena on auttaa avun ja tuen tarpeessa olevia ihmisiä. Yhdistyksenä se pystyy auttamaan heitäkin, joita muu apu ei tavoita.

-Tämä on yksi mahdollisuus auttaa avun ja tuen tarpeessa olevia. Aina on väliinputoajia, joita virallinen diakonia- ja sosiaalityö ei tavoita, sanoo diakoniayhdistyksen hallituksen jäsen Jari Tiainen.

Hämeenlinnan diakoniayhdistys on itsenäinen, seurakunnasta tai kaupungista riippumaton yhdistys. Se päättää myös avun ja tuen jakamisesta ihmisille itsenäisesti.

-Tarkoitus on, että emme tee työtä päällekkäin, mutta teemme työtä hyvässä yhteistyössä, kertoo yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Antero Vartiainen.


Riippumaton avun antajana

Yhteistyötä yhdistys tekee seurakunnan, sosiaaliviranomaisten ja tarvittaessa muittenkin viranomaisten kanssa. Yksi yhteistyökumppani on vapaaehtoiskeskus Pysäkki.

Diakoniayhdistys tukee avun tarpeessa olevia, jotka asuvat Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueella eli kanta-Hämeenlinnassa ja Rengossa.

Yhdistys auttaa ihmisiä riippumatta uskonnollisesta tai muustakaan taustasta. Seurakunnan tai muista jäsenyyksistä ei heiltä kysellä.

-Yhdistys on virallisia tukielimiä joustavampi toiminnassaan, mutta toimii yhteistoiminnassa mm. seurakunnan kanssa, Tiainen selvittää.

Varoja yhdistys hankkii jäsenmaksuista, myyjäisillä, arpajaisilla ja keräysluvan saatuaan keräyksillä. Se voi myös ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia.

-Hämeenlinnassa on paljon työteliäitä eläkeläisiä ja lähinnä miehiä, joille seurakunta ei tarjoa toimintaa. Miehet pitävät toiminnasta, jossa voi fyysisesti tehdä jotain ja kerätä sillä tavalla rahaa, Vartiainen ehdottaa yhdeksi keräysmuodoksi.

Hän kertoo esimerkkinä, miten muutama vuosi sitten miehet keräsivät Pietarin katulapsien hyväksi rahaa yli 20 000 euroa. Miehille mieluista voisi olla myös konkreettisen avun, kuten lumenluonnin tarjoaminen.


Kovin hyvä aika ei ole nytkään

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa todettiin jo 1990-luvun laman aikana, että diakonian määrärahat ovat liian pienet. Silloin seurakuntaan perustettiin diakoniarahasto, jonka tarkoitus on tukea diakoniatyötä.

-Ei ole kovin hyvä aika nytkään. Avustettavia on enemmän kuin silloin ja summatkin ovat isompia. Yhdistys on yksi mahdollisuus auttaa, Tiainen sanoo.

Diakoniayhdistyksellä on oman tukitoimintansa ohella mahdollisuus antaa avustusta myös seurakunnan diakoniarahastoon, jonka avustuksista päättää seurakunnan diakoniatyöjohtokunta.

Yhdistyksen ensimmäinen toimintakausi on alkanut. Jäseneksi voi liittyä kirkkoherranvirastossa (Rauhankatu 14) ja lomakkeella nettisivuilla, jotka avautuvat helmikuussa www.hameenlinnandiakoniayhdistys.fi. (HäSa)

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic