Uutiset

Yhteinen toiminta on myös oppimista

Kiitos sinulle, Pasi Jalonen, mielipidekirjoituksestasi (HäSa 3.4.2006)

Olen itse kahden lapsen äitinä huolestuneena myös seurannut, mikä katsotaan tämän päivän yhteiskunnassa maksuttomaan perusopetukseen kuuluvaksi.

Minusta perusopetukseen kuuluvat itse perusopetus, opiskelutarvikkeet – kuten oppikirjat sekä opintososiaaliset edut.

Valitettavasti olen siinä käsityksessä, että niillä määrärahoilla, mitä tänä päivänä voidaan ohjata perusopetuksen järjestämiseen, on osittain jopa mahdottomuus suoriutua niistä haasteista, mitä opetushallitus esittää.

Vuosittain vaihtuvaan opetusmateriaaliin ei ole välttämättä määrärahoja esittää eikä kaikille oppilaille täten saada hankittua esimerkiksi oppikirjoja.

Minusta meidän vanhempien tulisi alkaa pohtia, kuinka voisimme olla tukena kouluille, jotta siellä voitaisiin suoriutua opetushallituksen asettamista alati uusiutuvista opetussunnitelmista. Valitettavasti meidän tulisi ensimmäisenä ymmärtää, että ei ole olemassa ilmaista asiaa.

Meillä on ollut – ja on – Suomessa ainutlaatuinen mahdollisuus tarjota lapsillemme maksuton peruskoulutus , joka kustannetaan yhteiskunnan keräämillä veroilla. Tämä on kaikille lapsille tilaisuus, jota ei tulisi väheksyä.

Koulut ovat se mahdollisuus, mitä kaikki lapset muualla maailmassa eivät välttämättä saa.

Tästä syystä olisi tärkeää, että lapsille painotettaisiin, että koulu on ”heidän työnsä”, joka tulisi hoitaa mahdollisimman hyvin.

”Työvälineistä ” eli oppikirjoista tulisi huolehtia ja antaa toisille työskentelyrauha – ja opettajalle mahdollisuus opettaa omaa oppiainettaan.

Meidän tulisi vanhempina miettiä, mitä me voisimme tehdä, millä tavalla voisimme tukea koulua, jotta perusopetusopetus saataisiin toteutettua?

Tärkeintä ei ole hakea syyllistä vaan tärkeintä on uskaltaa ottaa vastuuta ja miettiä, mitä voisimme tehdä omalta osaltamme, että lapsemme voisivat oppia – ja osallistuakin – entistä enemmän?

Retket ja muu yhteinen toiminta ovat myös oppimista – osallistumalla yhteisiin tapahtumiin ja retkiin opitaan niitä muita taitoja, joita elämässä tarvitaan myös.

Yhteisiä retkiä varten kouluissa ei ole olemassa ”ylimääräistä kassaa”, mutta ideoimalla ja yhdessä tekemällä on mahdollisuus saada kerättyä rahaa retkien toteuttamiseen.

Tässäkin me voimme vanhempina olla mukana osallistumalla, käyttämällä omaa aikaamme.

Jaana Paavilainen

kahden lapsen äiti,

yrittäjä

Hämeenlinna

Päivän lehti

6.4.2020