Uutiset

Yhteispäivystys jämähti ruususen uneen

Terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen käyttöön otto viivästyy väkisin Riihimäen seudulla.

Tavallisen käyttäjän ei uskota huomaavan minkäänlaisia ongelmia, vaikkei uutta palvelua saada aikataulussa käyttöön.

Hausjärven kunnanjohtaja Päivi Terävä, Kanta-Hämeen Keskussairaalan johtajaylilääkäri Markku Järvinen ja sairaanhoitopiirin johtaja Jarmo Väänänen samoin kuin Riihimäen kaupunginhallituksen jäsen Mirja Lammi (kesk.) vakuuttavat, etteivät asukkaat kärsi, vaikka päättäjät ottavat toisistaan mittaa.

Ryksin sairaalan eli Kanta-Hämeen keskussairaalan Riihimäen yksikköön piti aloittaa sairaalan ja terveyskeskuksen yhteisen päivystyksen rakentaminen jo ensi vuonna. Arkkitehtipiirustukset ovat valmiina, mutta sähkö-, ilmastointi- ja muiden erikoissuunnitelmien laatiminen siirtyy.

Yhteispäivystyksestä viime vuoden lopulla allekirjoitettu aiesopimus vesittyi, kun toinen sopimuspuoli hajosi. Riihimäen kaupunki eroaa Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymästä, joten nykyinen kuntayhtymä ei enää ole sopimusosapuoli. Sairaanhoitopiirin on laadittava uusi sopimus.

– Jos Riihimäen kaupunki sekä Hausjärven ja Lopen sosiaali- ja terveyskuntayhtymä voivat allekirjoittaa sopimuksen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa, ratkaisu on suhteellisen yksinkertainen toteuttaa. Se on kuitenkin vain yksi vaihtoehto, miettii Hausjärven kunnanjohtaja Päivi Terävä.


Nyt on harkinnan aika

Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti jo viime syksynä lähteä mukaan yhteispäivystykseen ja edellytti lisäksi yöpäivystyksen säilyttämistä. Hallintojohtaja Jussi Savola sanoo kaupungin edelleen uskovan ja toivovan yhteispäivystyksen toteutuvan, mutta yöpäivystyksestä päätettävän myöhemmin.

Hausjärven ja Lopen kunnanvaltuustot ovat myös päättäneet yhteispäivystyksestä, mutta yöpäivystyksen toteuttaminen jätettiin Riihimäen harkintaan ja maksettavaksi.

Yhteispäivystyksestä on suunniteltu yleislääkäritasoista yksikköä, josta akuuttia erikoisosaamista tarvitsevat kuljetetaan yöaikaan joko Hämeenlinnaan keskussairaalaan tai yliopistollisiin sairaaloihin.

Hausjärvellä ja Lopella ei vielä ole virallisesti kokoonnuttu pohtimaan yhteispäivystyksen mallia, mutta kunnanjohtaja Päivi Terävä haluaa selvittää erilaiset toimintamallit ja niiden kustannukset.

– Kyllä meidän on harkittava palvelun hintaa ja tutkittava, minkä tasoista päivystystä hinnalla saamme.

Tulevaa toimintamalliaan suunnitellessaan Hausjärvi ja Loppi harkitsevat, voidaanko erikoissairaanhoidon palvelut ostaa esimerkiksi Hyvinkäältä. Sote-kuntayhtymään taas saatetaan neuvotella mukaan Janakkalaa ja Hattulaa.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän hallitus on pyytänyt Hausjärveltä ja Lopelta lausuntoa yhteispäivystyksen järjestämisestä viimeistään elokuussa. Nyt kunnat valmistelevat lausuntojaan ja hakevat yhteistä säveltä.


Henkilöstö nyt tiukoilla

Kanta-Hämeen keskussairaalan johtajaylilääkäri Markku Järvinen harmittelee epävarmaa tilannetta, jossa odotellaan kuntien päätöksiä. Odotusaika heijastuu niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon henkilöstöön ja ennen kaikkea uuden henkilöstön palkkaamiseen.

Ryksissä hoitohenkilökuntaa on irtisanoutunut Tehyn ammattiosaston puheenjohtaja Mirja Lammin mukaan normaalia enemmän. Työpaikkojen ei pelätä vaarantuvan, mutta hajanainen tilanne estää työn suunnittelun ja oman työn kehittämisen.

– Kukaan ei oikein tiedä, mitä on tulossa ja millaiseksi työ muuttuu. Olisin pitänyt pehmeimpänä etenemistapana yhteisen terveyskuntayhtymän kehittämistä, mutta nyt kaupunginvaltuusto teki päätöksensä ja sen mukaan edetään, kaupungin sosiaali- ja terveysorganisaatiota suunnittelevassa työryhmässä istuva Mirja Lammi sanoo.(HäSa)

Päivän lehti

21.1.2020