Uutiset

Yhteistyö on avain onnistuneeseen opetustyöhön

Esiopetustyötä Riihimäellä 1990-luvun alusta lähtien kehittänyt, Jukolan ja Patastenmäen eläkkeelle nyt siirtynyt rehtori Riitta Nisonen on huolissaan esiopetuksen tilasta.

Nisonen pelkää, että esiopetuksessa tehdyn työn seuraaminen on jätetty puolitiehen.

– Ne kokemukset, joita on saatu aivan alkuajoista lähtien osoittavat, että hyvin moniin asioihin voidaan lapsen kehityksessä vaikuttaa, jos niihin puututaan tarpeeksi ajoissa, Nisonen toteaa.

Esiopetusvaiheen Nisonen näkeekin merkittävänä esimerkiksi lapsen itsetunnon ja minäkuvan kehittymisen kannalta. Aikaisessa vaiheessa on lisäksi helpompi puuttua mahdollisiin oppimisvaikeuksiin.

– Kaikkein hedelmällisintä on, kun lastentarhanopettajat ja luokanopettajat tekevät yhteistyötä. Pidän suurena tappiona, jos tästä mallista luovutaan.

Jukolassa on kerätty hyviä kokemuksia siitä, kun päiväkodin lastentarhanopettaja ja koulun luokanopettaja työskentelevät työparina esikoululaisten kanssa. Molemmat osapuolet tuovat tilanteseen oman tietonsa.

– Toinen tietää, mistä lapsi on tulossa ja toinen taas tietää, minne tämä lapsi on menossa, Nisonen tiivistää.

Ensi syksystä lähtien opetustiimit heikkenevät, kun Jukolan ja Patastenmäen kouluista siirretään juuri 0-2-luokkien opettajatiimeistä kummastakin yksi luokanopettaja muihin kouluihin.

Kun Jukolan ja Patastenmäen koulut yhdistettiin samaksi yksiköksi vuonna 1996, tuli Jukolan koulunjohtajana työskennelleestä Nisosestä koko yksikön rehtori. Vaikka yksikön toiminta on fyysisesti jaettu neljään eri taloon, tekevät opettajat tiivistä pedagogista yhteistyötä.

Opettajat tekevät työtä tiimeissä ja tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa. Yhteisöllisyyttä Nisonen korostaa edelleen, ja etenkin yhtenäisen peruskoulun puolesta puhuessaan.

– Aineenopettajilla ja luokanopettajilla olisi paljon opittavaa toisiltaan. Esiopettajien ja luokanopettajien yhteistyö on jo aika toimivaa, mutta ala- ja yläkoulun nivelessä olisi vielä työtä, Nisonen toteaa.

Yhtenäisellä peruskoululla tarkoitetaan sitä, että luovutaan jaottelusta ala- ja yläasteisiin ja ajatellaan peruskoulua aikaisempaa yhtenäisempänä jatkumona.