Uutiset

Yhteistyö tiivistyy Riihimäen seudulla

Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi eivät ainakaan lähivuosina liity yhdeksi kunnaksi. Asia tuli selväksi Riihimäen seutukunnan vastauksista valtiovallan asettamiin kysymyksiin kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. Riihimäki olisi ollut valmis pikaiseen liitokseen, sen maaseutunaapurit torjuvat ajatuksen.

Riihimäen seudulla mennään eteenpäin järjestämällä peruspalvelut yhdessä. Terveys- ja sosiaalipalvelut, opetus sekä kunnallistekniikkaan liittyvät tehtävät tuotetaan yhteistyössä, mutta edelleen itsenäiset kunnat säilyttäen.

Peruspalveluiden ytimiin menevä yhteistyö on kuitenkin raivaamassa tietä ja muokkaamassa mielipiteitä liitokselle. Jos kolme keskeistä palvelua tuotetaan yhdessä, jäljelle jää kovin vähän itsenäisen kunnan tunnusmerkkejä. Kunnille lakisääteisesti sälytettyjen palvelujen rahoitus haukkaa 80-90 prosenttia kuntien rahoista. Itsenäinen liikkumavara on suhteellisen vaatimaton, olipa kuntakoko mikä tahansa.

Aika-ajoin Uudenmaan maakunnan puolella sijaistevaa Hyvinkäätä on kosiskeltu mukaan laajaan yhteistyöhön kantahämäläisten Riihimäen seudun kuntien kanssa. Onpa joskus väläytelty maakuntarajat ylittävää Monnin kaupunkiakin, mutta aivan yhtä monta kertaa Hyvinkää on ampunut kaikki liitoshankkeet alas.

Niin nytkin. Yhteistyön ehdoksi Hyvinkää esittää maakuntarajan siirtämistä niin, että Kanta-Häme ja Keski-Uusimaa liittyisivät yhdeksi maakunnaksi. Esitys osoittaa sen, ettei Hyvinkäällä ole vakavasti otettavaa halua syventää nykyisestään yhteistyötä pohjoisten naapureidensa kanssa.

Ajatukset maakuntajaon muuttamisesta ovat kevyttä huulenheittoa. Tuskinpa Hämeenlinnan seudulla tai Lounais-Hämeessä kaivataan opastusta siitä, miten maakuntajakoa pitäisi muuttaa, että se olisi Hyvinkäälle mieleen. Esitys ei ole edes ajankohtainen. Tasavallassa keskustellaan parhaillaan kunta-, ei maakuntauudistuksesta.

Riihimäen seudulla näkemykset uudistusten toteuttamisesta poikkeavat Hämeenlinnan seudun linjanvedoista. Janakkalaa lukuunottamatta seudun seitsemän kuntaa ovat päättäneet selvittää syksyyn mennessä, onko uudelle kunnalle olemassa ainespuita.

Jos tällaiseen ratkaisuun päädytään, liitosselvitysten ulkopuolelle jäävän Janakkalan tilanne on mielenkiintoinen. Se on jäsenenä kaikissa palveluja tuottavissa kuntayhtymissä, mutta jäämässä yksin yhteistyötä tiivistävien Riihimäen ja Hämeenlinnan seutujen väliin.

Lähivuosina Janakkalankin on tarpeen määritellä roolinsa uudelleen muotoutuvassa kuntakentässä. Sitä koskettavat aivan samat kuntatalouden ongelmat kuin kaikkia muitakin. Väestö vanhenee ja sen sosiaali- ja terveysmenot kasvavat väistämättä.

Ajatus omillaan toimeen tulemisesta saattaa vielä tänään näyttää realistiselta, mutta näin ei välttämättä enää ole 10-15 vuoden päästä. Käynnissä olevat uudistukset tähtäävät tulevaisuuteen ja palvelujen turvaamiseen myös tulevina vuosikymmeninä.

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic