Uutiset

Yksi hevonen = kottikärryllinen lantaa

Pilttuut siistiytyvät vauhdilla, kun Kajaanin hevosharrastekeskuksen työntekijät luovat lantakokkareita lattialta kottikärryihin.

Hevosia on yli 30, ja yksi voi tuottaa vuorokaudessa kottikärryllisen lantaa. Lannan ja puupellettien seos kipataan lavaan, jonka sisältö kuljetetaan joka toinen viikko jätekeskukseen kompostin seosaineeksi.

Yrittäjä Soile Lappalainen on tyytyväinen, että hallitus haluaa edistää hevosenlannan käyttöä energiantuotannossa. Hän toivoo, että lannan voisi polttaa ja syntyvällä energialla lämmittää rakennuksia.

Lantalavojen vienti jätekeskukseen maksaa yritykselle noin 6 000 euroa vuodessa. Lisäksi yritys ei hyödy monella tapaa arvokkaasta lannasta mitenkään.

Hevosenlannan energiakäyttö on herättänyt vuosien varrella kiihkeääkin keskustelua. Siitä on tehty eduskunnassa useita kirjallisia kysymyksiä.

Nyt hallitus kirjasi monen yllätykseksi strategiseen hallitusohjelmaansa lauseen: ”Sallitaan hevosenlannan käyttö energiantuotannossa”.

Itse asiassa säädökset sallivat sen jo nyt. Hevosenlantaa saa polttaa, mutta käytännössä se onnistuisi vain hyvin suurissa laitoksissa. Tiukat vaatimukset päästöistä, tekniikasta ja muusta kävisivät kalliiksi pienemmissä laitoksissa.

Hevosalaa on ihmetyttänyt kananlannan ja hevosenlannan erilainen kohtelu. Kananlantaa on viime kesästä saakka saanut polttaa tilatason laitoksissa. Laitosten ei tarvitse täyttää jätteenpolttoa koskevia vaatimuksia. Asiaa säätelee EU:n sivutuoteasetus.

Hevosenlanta puolestaan luokitellaan jätteeksi ja polttoa säätelee jätteenpolttoasetus. Myös korkein hallinto-oikeus (KHO) on ottanut tämän kannan. Käytännössä kananlantaa ei vielä ole alettu polttaa tilatason laitoksissa. Polttolaitos vaatii Eviran hyväksynnän. Evirasta kerrotaan, että toistaiseksi tällaisia ei ole haettu.

Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Pekka Soini kuvaa hallituksen kirjausta loistavaksi mahdollisuudeksi. Hän pitää nykytilannetta kummallisena, sillä esimerkiksi Ruotsissa hevosenlannan poltto on sallittu.

Erityisasiantuntija Jaakko Kuisma ympäristöministeriöstä sanoo, että kyse on ilmeisesti erilaisesta tulkinnasta, mutta muistuttaa, että Suomessa käytäntöä ohjaa KHO:n päätös.

Koordinaattori Tarja Haaranen Luonnonvarakeskuksesta (Luke) pitää hevosenlannan polttoa erittäin kalliina ratkaisuna pienissä yksiköissä. Lisäksi poltossa lannan arvokas typpi haihtuisi ilmaan ja maata parantava eloperäinen aines menetettäisiin.

Sen sijaan biokaasutus voisi olla monen hevostilan kannalta hyvä ratkaisu.

Hän sanoo, että alalla mietitään jo biokaasulaitosten toimintamalleja. Yksi malli voisi olla, että useat pienet tallit keräisivät hevosenlannat samalle biokaasulaitokselle. Menetelmä tarvitsee mielellään kymmenesosan vihreää polttoainetta.

– Se lisä voisi tulla luomutiloilta, joilla ei ole kotieläimiä eikä nurmella paljon käyttöä.

Hän uskoo, että uudenlainen yhteistyö kannattaisi ja edistäisi ravinteiden suljettua kiertoa. Ravinteita ei menisi hukkaan. LM–HäSa

 

Asiasanat

Päivän lehti

4.12.2020

Fingerpori

comic