Uutiset

Yksityinen ryhmäperhepäivähoito Menninkäinen lopetetaan

Pirttikosken koulun asuntolarakennuksessa kaksi vuotta toiminut yksityinen ryhmäperhepäivähoito Menninkäinen lopetetaan vuoden vaihteessa. Syynä on Kalvolan kunnanvaltuuston marraskuinen päätös sulkea Pirttikosken koulu keväällä 2006.

Samalla haudataan unelma kahden kunnan yhteisestä 9 kyläseudun monipalvelukeskuksesta, johon seudulla on määrätietoisesti tähdätty.

Pirttikosken perhepalveluosuuskunta perustettiin kalvolalaisten ja urjalalaisten äitien toimesta tuottamaan palveluja Kalvolan ja Urjalan rajaseudulle, josta on 20 km kumpaankin kuntakeskukseen.

Päivähoitosopimukset osuuskunnalla on ollut kummankin kunnan kanssa ja lapsia on ollut hoidossa enimmillään 12. Pirttikosken koulun mäellä on toiminut kahden vuoden ajan ala-aste, eskari, päivähoito, lapsiparkki, kylätoimisto ja harrastuskerhoja.

Yksityinen ryhmis on toiminut joustavasti ja yhteistyö kuntien kanssa on ollut hyvää.

Lapset ja vanhemmat ovat olleet toimintaan tyytyväisiä ja kunnille palvelu on ollut edullista.

Osuuskunta on kuitenkin päättänyt lopettaa ryhmiksen, koska sen kehittämismahdollisuudet nähdään koulun lopettamisen jälkeen olemattomina.

Pieni toimintayksikkö on herkkä muutoksille ja yhdenkin perheen muutto seudulle tai seudulta pois aiheuttaa toiminnalle muutospaineita. Tällä hetkellä eletään aikaa, jolloin pieniä lapsia on paljon, mutta äidit ovat kotona hoitamassa lapsiaan. Yksi hoitaja ei toisaalta mahdollista riittävän pitkien hoitopäivien järjestämistä.

Osuuskunnalla oli vielä syksyllä 2005 tarkoitus laajentaa toimintaansa vaihtelujen tasoittamiseksi kahteen työntekijään ja myös muihin palveluihin päivähoidon lisäksi.

Koulun lopettamispäätös vei osuuskunnalta asiakkaat, toimitilat sekä ainakin toistaiseksi motivaation jatkaa palvelujen kehittämistä.

Kalvolan päättäjillä ei löytynyt halua jatkaa käytännössä hyvin toimivaa yhteistyötä Kalvolan ja Urjalan asukkaiden kesken, vaikka yhteistyö olisi mahdollistanut sekä koulun jatkamisen että osuuskunnan toiminnan laajentamisen.

Myöskään Pirttikosken koulun vanhempainyhdistyksen rahallista tukea ei päättäjien ja virkamiesten keskuudessa arvostettu, vaikka juuri sen avulla olisi ollut mahdollista kehittää täysin uudenlainen innovatiivinen pienkoulu.

Päivähoito, eskari ja kaksi ensimmäistä koululuokkaa olisivat olleet järkevä tapa järjestää varhaisopetusta. Tälläkin hetkellä vanhempainyhdistys ja osuuskunta järjestävät yhdessä eskaria 8 lapselle.

Päivähoidon järjestämistä uudessa tilanteessa ei nähdä osuuskunnan toimesta realistisena Pirttikoskella, kun ryhmän lapset kuljetetaan jatkossa kouluihin osin Taljalaan, Iittalaan ja Urjalaan.

Kaikille Menninkäisen toimintaa tukeneille lämmin kiitos, mietimme miten jatkamme,

Pirttikosken perhepalveluosuuskunnan hallitus

Pia Niemikotka

Annika Törmänen

Mira Alhainen

Kalvola

Sari Saari

Urjala

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic