Uutiset

Yksityistä maata suojelualueeksi

Hämeen ely-keskus määrää 34 hehtaarin alueen Janakkalan Irjalassa luonnonsuojelualueeksi. Suojelua haki maanomistaja Elisa Göös.

Pääosa luonnonsuojelualueesta on Janakkalan Palliossuota. Alue sisältää useita suotyyppejä kuten tupasvilla- ja isovarpurämettä sekä sararämettä. Karhunsaaren ympärillä tavataan myös korpirämettä, muurainkorpea sekä mustikkakorpea.

Alueen kaakkoisosa on kallioista kangasmaata, jolla kasvaa vanhaa kuusikkoa.

Rauhoittaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että metsänhakkuu ja muut metsänhoitotoimet sekä lahopuiden poistaminen kielletään.

Alueen rauhoitus saa rahoitusta Metso-ohjelmasta. (HäSa)

Mainos