fbpx
Uutiset

Yksityisyydensuojaa varjeleva valiokunta kuukausien tauolla – ''Mitään korvaamatonta vahinkoa ei ole tapahtunut'', vakuuttaa puheenjohtaja

Tiedusteluvalvontavaliokunta ei ole pystynyt kokoontumaan koronapandemian tuomien tilaongelmien takia koko keväänä. Kokoukset on siirretty syysistuntokaudelle.
Tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen, kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru ihmettelee, että niin tärkeäksi koetun valiokunnan kuukausien kokoustauko on jäänyt vähälle huomiolle. Kuva: AAMULEHTI
Tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen, kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru ihmettelee, että niin tärkeäksi koetun valiokunnan kuukausien kokoustauko on jäänyt vähälle huomiolle. Kuva: AAMULEHTI

Eduskunnan salaisimmaksi valiokunnaksi tituleerattu tiedusteluvalvontavaliokunta ei ole pystynyt kokoontumaan koronapandemian takia sitten maaliskuun.

Siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan parlamentaarinen valvonta on ollut “tauolla”, mutta mitään laitonta tai korvaamatonta vahinkoa ei ole valiokunnan puheenjohtajan Mika Karin (sd.) mukaan tapahtunut.

Syynä kokoustaukoon ovat tilaongelmat: valiokunnan käyttämässä maanalaisessa turvatilassa ei ole mahdollista noudattaa poikkeusajan edellyttämiä turvavälejä. Etäkokoukset taas eivät salaisten asioiden käsittelyyn sovellu. Valiokunnan käsittelemät asiat ovat käytännössä kaikki salaisia.

Yksityisyydensuoja oli viime kaudella tikun nokassa

Tiedustelua valvovan valiokunnan kokouksiin on nyt tulossa melkein puolen vuoden tauko, kun sen kokoukset on siirretty syysistuntokaudelle.

Valiokunnan jäsen Pauli Kiuru (kok.) nosti asian esiin eduskunnan täysistunnossa viime viikolla. Hän ei halua syytellä, vaan ihmettelee sitä, miten niin tärkeäksi viime vaalikaudella koettu yksityisyydensuojan tiukka valvonta voi jäädä niin pitkälle tauolle.

Vuosi sitten voimaan tulleet tiedustelulait avasivat siviilitiedustelua tekevälle Suojelupoliisille ja Puolustusvoimien sotilastiedustelulle aiempaa laajemmat toimivaltuudet. Valvonnasta käytiin kiivasta keskustelua eduskunnassa.

– Eduskunta halusi pitää kiinni siitä, ettei yksityisyydensuoja saa vaarantua ja omaa valiokuntaa pidettiin tärkeänä. Sitä taustaa vasten ei ole ihan symmetriassa se, ettei valiokunta kokoonnu kuukausiin, Kiuru sanoo.

– Mitään laitonta ei ole tapahtunut, eikä mitään asiaa vielä ole jäänyt sillä tavalla käsittelemättä, että voisi sanoa, ettei valiokunta olisi tehtäväänsä hoitanut. Mutta kyllä niitä asioita alkaa pikku hiljaa kasaantumaan.

Kiuru hämmästelee, kuinka vähän keskustelua tiedustelulainsäädännön toimeenpanosta ja valiokunnan työstä ylipäätään on ollut tällä vaalikaudella edelliskauteen verrattuna.

Puheenjohtaja: Kokousten siirtopäätös yhteistuumin

Tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja Mika Kari korostaa, että päätökset siirtää valiokunnan jo sovitut kokoukset kuulemisineen syksyyn on ollut valiokunnan yhteinen.

– Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomuksen käsittely, joka olisi ollut yksi valiokunnan päätöistä keväällä, on sekin yhteistuumin päätetty siirtää syysistuntokaudelle.

Karin mukaan mitään “korvaamatonta vahinkoa” kokoustauosta ei ole syntynyt.

– Itse tiedusteluviranomaisten valvonta, siis kotimaan- ja ulkomaantoiminnan sisäinen valvonta sekä tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto, on ollut koronakriisinkin aikana täydessä toiminnassa.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu: Raportointi olisi tarvittaessa onnistunut

Tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen vahvistaa, että hän on tehnyt ja tekee työtään normaalisti. Valiokunnan kokoustauko ei ole vaikuttanut siihen millään tavalla.

– Minulla on se vakaa käsitys, että jos olisi tullut tilanne, josta olisin halunnut raportoida jotain havaintoja valiokunnalle, se olisi varmasti myös tarvittaessa järjestynyt.

“Syksyllä tilat löydyttävä vaikka erityisjärjestelyjen erityisjärjestelyillä”

Syysistuntokaudella tilojen on valiokunnalle Karin mukaan löydyttävä, tavalla tai toisella.

– Vaikka koronakriisi pitkittyisi, on tilat etsittävä. Vaikka erityisjärjestelyjen erityisjärjestelyillä.

Valiokunnan historian ensimmäinen kokous oli kesäkuussa 2019, ja kaikkiaan niitä on ollut 16. Viime syksynä kokouksia oli useita, tämän vuoden puolella on kokoonnuttu vain kaksi kertaa.

Kari huomauttaa, että monet muutkin valiokunnat joutuivat kevään aikana haastavaan tilanteeseen. Esimerkiksi puolustusvaliokunta, johon hän kuuluu, on istunut vain muutamissa välttämättömissä asioissa kolmen kuukauden aikana.

Myös monet muut valiokunnat ovat istuneet verkkaisempaan tahtiin, isommissa tiloissa ja osa asioista on siirretty syksyyn.

Tiedustelun valvojat

Tiedustelulait, jotka avasivat siviilitiedustelua tekevälle Suojelupoliisille ja Puolustusvoimien sotilastiedustelulle aiempaa laajemmat toimivaltuudet, tulivat voimaan vuosi sitten.

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävänä on toimia siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan parlamentaarisena valvojana. Valiokunta toimii lisäksi suojelupoliisin muun toiminnan parlamentaarisena valvojana.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen valvoo Suojelupoliisia, Pääesikunnan tiedusteluosastoa ja Puolustusvoimien tiedustelulaitosta.

Valiokunnassa on 11 jäsentä ja 2 varajäsentä. Valiokunnan lausunnot, liitteet ja kuulemiset ovat aina salaisia, ellei valiokunta erikseen päätä julkisuudesta.

Tiedustelun kohteeksi joutumista epäilevä voi pyytää tiedusteluvalvontavaltuutettua tutkimaan mahdollisen tiedustelumenetelmän käytön lainmukaisuuden. Vuonna 2019 pyyntöjä tuli 11.

Menot